---

Ministerie van Defensie---

Oprichting hindoe-dienst bij Defensie

04-03-2003

Persbericht ministerie van Defensie DV/PB017

Staatssecretaris Cees van der Knaap van Defensie zal op woensdag 5 maart in Den Haag officieel de oprichting van de Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging bekrachtigen. In aansluiting hierop worden binnenkort twee Hindoe geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht aangesteld.

De oprichting van de Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging (HinGV) werd mogelijk nadat de overheid de Hindoeraad Nederland als zendende instantie had erkend. In deze raad, die verantwoordelijk wordt voor de aansturing van de HinGV, zijn de negen verschillende hindoestromingen die ons land kent, vertegenwoordigd.

Voor de hindoe-dienst is een speciaal baretembleem ontworpen. Bij de oprichting zal de staatssecretaris het ontwerp van dit embleem aan een vertegenwoordiger van de Hindoeraad Nederland overhandigen.

< Naast de hindoe dienst beschikt Defensie reeds over een protestantse, een katholieke, een humanistische en een joodse dienst geestelijke verzorging. In totaal zijn 154 geestelijke verzorgers bij Defensie werkzaam.

Deel: ' Oprichting hindoe-dienst bij Defensie '
Lees ook