Ingezonden persbericht

Oprichting Platform Lichthinder

NEDERLAND, 20030309 -- Samen met de oprichting van Platform Lichthinder, is deze week ook onze website officieel geopend (https://www.platformlichthinder.nl). De site is een nieuw algemeen informatiepunt voor duisternisbescherming en lichthinder in Nederland.

OVER PLATFORM LICHTHINDER
Het Platform Lichthinder heeft als doelstelling het vergroten van de bewustwording van duisternisbescherming en het realiseren van specifieke wetgeving rond lichthinder. Het platform is een stichting en is de officiële Nederlandse tak van de International Dark-Sky Association (zie ook www.darksky.org).

Het Platform Lichthinder richt zich op een zo breed mogelijke groep mensen. Wij zijn van mening dat duisternis iedereen aangaat. In ons werk zullen we beleidsmakers en verlichtingsproducenten specifiek benaderen als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte. Omdat het thema lichthinder / duisternisbescherming relatief nieuw is, staan veel mensen niet stil bij de verstoring van het dag-nacht-ritme. Om de bewustwording te vergroten, zullen we veel aan voorlichting doen.

OVER LICHTHINDER
Lichthinder is binnen de wetenschaps- en astronomie-wereld al zo'n 15 jaar een bekend verschijnsel. Een kleine groep mensen houdt zich bezig met onderzoek op dit terrein. Bij het grote publiek is lichthinder een nog relatief onbekend thema. Bij beleidsmakers is er echter een groeiende interesse voor duisternisbescherming.

Verlichting is een van de meest dramatische veranderingen in ons milieu. Assimilatielampen in kassen, beveiligings-schijnwerpers in tuinen, het dichtverlichte wegennet, xenon-projecties op monumentengevels, witverlichte tennisbanen en reclameborden langs iedere snelweg. Licht lijkt een onlosmakelijk bijeffect van de verstedelijking en de 24-uurs-economie. In een geïndustrialiseerd gebied als West-Europa is het nagenoeg onmogelijk om nog plekjes te vinden waar de hemel echt donker is.

Duisternis is een oerkwaliteit, vergelijkbaar met waarden als rust en stilte. Nederland is één van de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld en deze vervuiling groeit met meer dan 5% per jaar. Het Platform Lichthinder wil deze ontwikkeling ter discussie stellen en waar mogelijk tegengaan of in goede banen leiden.

Deel: ' Oprichting Platform Lichthinder '
Lees ook