---

Ministerie van Defensie---

Oprichting Platform Nederland Radarland

28-05-2002

Persbericht van het Ministerie van Defensie DV/ PB/34

De bevelhebber der Zeestrijdkrachten, vice-admiraal C. van Duyvendijk, ondertekent donderdag 30 mei a.s. de oprichtingsverklaring van het ´Platform Nederland Radarland´. De ondertekening vindt plaats in het Admiraliteitsgebouw op de Frederikkazerne in Den Haag. Het platform zal bestaan uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, TNO, de Technische Universiteit Delft, Thales Nederland en de Koninklijke Marine.

Het platform beoogt een krachtenbundeling van verschillende organisaties in ons land die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van radartechnologie. Bovendien versterkt de oprichting van het platform de nationale en internationale positie van Nederland op het gebied van radartechnologie. Het platform zal zich bezighouden met afstemming van de activiteiten van de deelnemers en met het tot stand brengen van een betere aansluiting van de opleidingen van ingenieurs op de behoefte aan deskundigheid op het gebied van radartechnologie.

De radar werd in de Tweede Wereldoorlog uitgevonden. Nederland heeft van het begin af aan een vooraanstaande rol op het gebied van de ontwikkeling van geavanceerde radartechnologie gespeeld. Op gebied van milieu en veiligheid zijn de toepassingsmogelijkheden van de radar gevarieerd: het onderzoeken van containers, het voorkomen van botsingen, het begeleiden van verkeer en vervoer en het opsporen van vervuilingen op zee. De radars op het nieuwste fregat van de Koninklijke Marine, Hr.Ms. De Zeven Provinciën, behoren tot de modernste ter wereld.

Deel: ' Oprichting Platform Nederland Radarland '
Lees ook