Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatiezaken, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 5 november 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Doorlopende leerwegen Voortgezet Onderwijs-Hoger Onderwijs OPRICHTING PLATFORM VO-WO IN REGIO ARNHEM NIJMEGEN

Donderdag 11 november vindt op de HAN-campus te Arnhem een studiemiddag plaats over de aansluitingsproblematiek voortgezet onderwijs-wetenschappelijk onderwijs. Achtergrond is de invoering van de vernieuwde Tweede fase en het Studiehuis in Havo en VWO, die impliceert onder andere dat leerlingen meer en deels nieuwe vaardigheden verwerven en daarmee toegerust het hoger onderwijs instromen.

Wil de regio Arnhem-Nijmegen optimale mogelijkheden scheppen voor doorlopende leerwegen voor leerlingen bij de overgang van VO naar HO, dan zullen beide onderwijssectoren in nauw overleg aansluitingsvraagstukken met elkaar moeten gaan aanpakken. Dat overleg wordt gevoerd onder de vlag van een regionaal Platform VO-HO. Deze regionale studiedag wil een eerste aanzet zijn voor tot dit gezamenlijk overleg. De middag is bedoeld voor schooldirecties, opleidings- en onderwijsdirecteuren, decanen, schoolbegeleiders, coördinatoren van tweede fase of propedeuse en voor docenten uit VO en HO.

Programma


13.30 welkomstwoord

13.40 Inleiding ontwikkeling van vaardigheden in het voortgezet onderwijs, door K. Stokking, Onderwijskunde, Universiteit Utrecht
14.20 Commentaarronde met:

P. Wilbers, rector Kandinsky College Nijmegen

P. Peters, beleidsmedewerker onderwijszaken HAN

F. Meijers, Onderwijssocioloog, hoofdereacteur tijdschrift Comenius

J. v.d. Heuvel, directeur Korpman Installatietechniek
15.00 Formele instelling Platform VO- HO
15.30 Presentaties/discussies/workshops
16.30 Informele afsluiting

Informatie:

Ad van Hout, KUN, tel: (024) 361 61 44 en Ria van Muiswinkel, Hogeschool Arnhem Nijmegen, tel: (026) 369 15 28.

Plaats:

HAN-Campus, Pabo-gebouw gehoorzaal 3.01, Ruiterberglaan 27, Arnhem

Deel: ' Oprichting platform vo-wo in regio Arnhem Nijmegen '
Lees ook