European Union

CAMBODJA : verklaring van het voorzitterschap Press Release: Brussels (16-08-2001) - Press: 307 - Nr: 11427/01


Brussel,
16 augustus 2001

11427/01 (Presse 307)

P 144/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Cambodja

De Europese Unie is ingenomen met de aanneming van wetgeving in Cambodja om een Rode Khmer-tribunaal op te richten. Door deze betekenisvolle beslissing zal het mogelijk zijn degenen te vervolgen die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de ernstige misdrijven die onder de Rode Khmer zijn gepleegd, en zal de regering verder kunnen bouwen aan vrede en stabiliteit in Cambodja.

De Europese Unie spreekt haar volledige steun uit voor de inspanningen van het Koninkrijk Cambodja en de Verenigde Naties om recht te doen geschieden voor al degenen die tussen 1975 en 1979 onder de wreedheden van het Rode Khmer-regime hebben geleden en roept de koninklijke regering van Cambodja op haar inspanningen voort te zetten om ervoor te zorgen dat het tribunaal er zo spoedig mogelijk komt.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.Deel: ' Oprichting Rode Khmer-tribunaal Cambodja door Europese Unie '
Lees ook