expostbus51


&SAMHOUD

Oprichting Kets de Vries enSamhoud Authentizotic

Oprichting van Kets de Vries &Samhoud Authentizotic

Manfred Kets de Vries, specialist op het gebied van leiderschap en verbonden aan het INSEAD, en &Samhoud, adviesbureau te Utrecht met veel ervaring in het begeleiden van veranderingstrajecten bij dienstverlenende bedrijven, gaan samenwerken. Het samenwerkingsverband zal onder de naam Kets de Vries &Samhoud Authentizotic, een samensmelting van Authentic en Zotic (levendig), zich richten op grote veranderingstrajecten bij grote dienstverleners. De kennis van Kets de Vries ten aanzien van de klinische benadering van leiderschap en zijn brede ervaring met ontwikkeling van leiders levert samen met de kennis en ervaring van &Samhoud ten aanzien van veranderingstrajecten bij dienstverlenende bedrijven een goede combinatie om deze vraagstukken op te pakken.

Manfred Kets de Vries
Manfred Kets de Vries onderscheidt twee rollen van leiders in organisaties; een charismatische rol en de rol van een architect. De invulling van de charismatische rol wordt voornamelijk bepaald door het karakter van de leider en het intern theater van die persoon. Manfred Kets de Vries begeleidt via INSEAD een groot aantal topmanagers in het ontdekken van hun eigen interne theater. Door het begeleiden van deze mensen, krijgen deze inzicht in de wijze waarop zij deze rollen kunnen invullen, hoe dat kan leiden tot een succesvolle organisatie en hoe zij kunnen voorkomen dat zij de druk van het leider-zijn niet meer aankunnen.

&Samhoud
&Samhoud, advies- en realisatiebureau te Utrecht, begeleidt dienstverlenende bedrijven die een veranderingstraject ingaan. Daarbij richt &Samhoud zich met name op het in lijn brengen van mensen en dienstverleningsstrategieën binnen deze bedrijven.

Doel van de samenwerking
Door de samenwerking tussen deze twee Nederlandse topspecialisten heeft Nederland nu een tegenwicht voor de grote buitenlandse adviesbureaus bij het begeleiden van zware veranderingsoperaties in grote organisaties.

Contactpersonen
Manfred Kets de Vries Salem Samhoud INSEAD &Samhoud Boulevard de Constance St. Jacobsstraat 16 F-77305 Fontainebleau Cedex 3511 BS UTRECHT FRANCE NEDERLAND

Tel.: 33 (0)1 60 72 43 68 tel.: 31 (0)30 234 86 04 Fax: 33 (0)1 60 72 42 42 fax: 31 (0)30 234 86 05 manfred.kets.de.vries@insead.fr s.samhoud@samhoud.nl

22 mrt 99

Deel: ' Oprichting van Kets de Vries &Samhoud Authentizotic '
Lees ook