Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

ICT Platform Noordoost Friesland

Sinds vorig jaar is er in Noordoost Friesland gewerkt aan de oprichting van een Informatie Communicatie Technologie-Platform.
Er blijkt behoefte te bestaan aan een dergelijk platform, waar naast ondernemers ook gemeenten, opleidingsinstituten en andere instanties onderdeel van kunnen uitmaken.

De vereniging stelt zich ten doel om de economische activiteit in Noordoost Friesland op het gebied van ICT te stimuleren. De vereniging is voor de leden een ontmoetingsplaats waar ze met elkaar in contact kunnen treden en hun kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en verbreden. Ook het structureren en meer bekendmaken van het regionale aanbod op ICT-gebied behoort tot de potentiële mogelijkheden. Het voeren van een actief ICT beleid zal moeten resulteren in: aantrekken van werkgelegenheid, verbeteren van de economische situatie in de regio, image-building, kennisverbreding en het vergroten van het afzetgebied voor de ondernemer.

Het platform heeft een ongedwongen karakter. Het is de bedoeling om jaarlijks een aantal bijeenkomsten te houden, naast andere vormen van (elektronische) informatieuitwisseling.
Door kontakten kunnen kleinschalige bedrijven gezamenlijk met andere bedrijven grote(re) projekten aanpakken, die men alleen niet aan kan.

Iedere belansgstellende is van harte uitgenodigd om gratis kennis te maken met alle mogelijke ontwikkelingen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie
in Noord Nederland.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 27 september a.s., aanvang 16.00 uur in het gemeentehuis van Dantumadeel, Paardebloem 4 te Damwoude.

PROGRAMMA


· Welkom door burgemeester Eggens


· Opening door voorzitter J. van der Meer
en presentatie ICT Platform Noordoost Friesland


· Spreker: - burgemeester Cazemier


· Netwerk-borrel

Voor verdere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met voorzitter dhr. J. van der Meer,
tel.: 0519 571644

Deel: ' Oprichtingsbijeenkomst ICT Platform Noordoost Friesland '
Lees ook