Gemeente Waalre

Jeugdbeleid gemeente Waalre krijgt vorm

DONDERDAG 24 JUNI: OPRICHTINGSBIJEENKOMST JEUGD ZORGNETWERK

Op donderdag 24 juni 1999 vindt de oprichtingsbijeenkomst plaats van het Jeugd Zorgnetwerk Waalre. Dit netwerk bestaat uit zes instellingen die professioneel betrokken zijn bij hulpverlening aan jongeren van 0 tot 25 jaar de gemeente Waalre. Het Jeugd Zorgnetwerk wil door middel van casuistiekbespreking vroegtijdig inspelen op problemen bij jongeren en komen tot een adequate hulpverleningsstrategie voor de betreffende jongere en zijn omgeving. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst maken de zes Waalrese kern-instellingen afspraken over de werkwijze van het netwerk.

Aansluitend wordt aan lokale en regionale (hulpverlenings)instellingen de kans geboden kennis te maken met de kern. Dit alles vindt om 11.30 uur plaats in gemeenschapshuis 't Hazzo aan de Trolliuslaan 7 in Waalre.

Het Jeugd Zorgnetwerk zal bestaan uit een kleine kern van Waalrese instellingen, te weten het basisonderwijs, de kinderopvang, de GGD schoolarts, het Algemeen Maatschappelijk Werk de Thuiszorg en de politie.Naast deze kern is er een zogenaamde buitenschil van disciplines waarin allerlei lokale en regionale instanties vertegenwoordigd zijn zoals het RIAGG, bureau Halt, huisartsen, Raad voor de Kinderbescherming, de leerplicht-ambtenaar et cetera.

Deze instellingen kunnen op afroep geconsulteerd worden, maar zij kunnen ook zelf zaken melden aan het Jeugd Zorgnetwerk Waalre. De coördinatie van het Jeugd Zorgnetwerk Waalre is in handen van mevrouw G. van der Vorst, jongeren opbouwwerkster bij de Brede Welzijns Instellingen (BWI) Waalre.

Nota Jeugdbeleid
Het idee voor een Jeugd Zorgnetwerk komt voort uit de wens van de Waalrese politiek om meer aandacht te besteden aan de plaatselijke jeugd en te komen tot een betere oplossing van problemen bij jongeren. Vier maanden geleden is door de stichting BWI een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het opstarten van jeugd-netwerken in de gemeente. Diverse hulpverleningsinstellingen die gezien werden als mogelijke participanten werden gevraagd hun visie/mening hierover te geven. De afdeling Welzijn van de gemeente Waalre, het Algemeen Maatschappelijk Werk en de Stichting BWI Waalre hebben de bevindingen besproken in een drietal bijeenkomsten. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van het Jeugd Zorgnetwerk Waalre.

Waalre, 22 juni 1999

Deel: ' Oprichtingsbijeenkomst jeugd zorgnetwerk Waalre '
Lees ook