Oproep aan de NAM

20-09-2016

Beste NAM,

Donderdag 15 september 2016 heeft de voltallige Tweede Kamer uitgesproken “het wenselijk te achten dat de NAM wacht met hervatting van de winning tot de oplevering van de evaluaties “

Minister Kamp heeft voorgaande aan het debat schriftelijke oproepen ontvangen van Provincie Overijssel, Twentse gemeentes waaronder Gemeente Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal, Losser en Hardenberg.

Met daarin de dringende oproep herstart op te schorten totdat de resultaten van de evaluatie bekend zijn. De inhoud van deze oproepen zijn gebaseerd op de reacties van TU Delft en Deltares op het tussenrapport van RoyalHaskoning DHV. Er blijkt nog veel onvoldoende gedetailleerd onderzocht.

Ook heeft de provincie Overijssel op 13 september jl. een bezwaar ingediend tegen het besluit van ingebruikname van de pijpleiding.

Uit het tussenrapport is gebleken dat de huidige verwerkingsmethode van injecteren blijkt af te wijken van wat ten tijde van de vergunningverlening (en de in milieueffectrapportage) werd verwacht. Dit betekent dat de lopende vergunning op basis van andere kennis is afgegeven. Voor de ondergetekenden is dit voldoende onderbouwing om de injecties niet te hervatten totdat de resultaten van de evaluatie bekend zijn.

Wij, ondergetekenden. verzoeken u, de NAM, met klem dit voldoende reden te laten zijn om te wachten met herstart van de oliewinning met daaruit voortkomend de injecties in Twente.

Het voorzorgbeginsel is hier van toepassing,

 Ondertekend door, CDA Tweede Kamer CDA Overijssel CDA Tubbergen CDA Dinkelland CDA Losser CDA Oldenzaal CDA Hardenberg CDA Enschede CDA Almelo CDA Hengelo CDA Twenterand D66 Overijssel D66 Losser D66 Enschede D66 Dinkelland Groen Links Tweede kamer Groen Links Overijssel Groen Links Hardenberg Groen Links Oldenzaal 50plus Overijssel SP Tweede kamer SP Overijssel Partij voor de Dieren PvDA Overijssel PvDA Oldenzaal PvDA Twenterand PvDA Tubbergen SDGL & PvDA Losser WG Oldenzaal Lokaal Dinkelland VVD Losser VVD Dinkelland GB/VVD Tubbergen Dorpen Centraal Tubbergen Dorpsraad Manderveen Dorpsraad Rossum-Lemselo-Volthe Dorpsraad Beuningen Dorpsraad Vasse Dorpsraad Reutum Stichting Stop Afvalwater Twente Landschap Overijssel Natuur en Milieu Overijssel 

Deel: ' Oproep aan de NAM '


Lees ook