Stichting Natuur en Milieu

PERSBERICHT

Oproep aan Jorritsma: Maak stroometiket verplicht

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN STICHTING NATUUR EN MILIEU, DE CONSUMENTENBOND, FNV,GREENPEACE, WERELD NATUUR FONDS NEDERLAND, VERENIGING MILIEUDEFENSIE

Den Haag, 4 oktober 2001

Oproep aan Jorritsma: Maak stroometiket verplicht

Stichting Natuur en
Milieu en de Consumentenbond hebben vanochtend een oproep overhandigd aan minister Jorritsma (EZ) om etikettering van stroom verplicht te maken. De oproep is ook aangeboden namens de FNV, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds en Milieudefensie.
Een verplicht stroometiket is nodig opdat de consument straks een bewuste keuze kan maken als hij zijn stroomleverancier zelf kan kiezen. Het overgrote deel van de geleverde stroom is 'grijze'stroom, die nu niet wordt gespecificeerd. In andere landen is stroometikettering al verplicht.

Het is van groot belang dat de consument - en overigens ook andere afnemers - te weten krijgt wat voor stroom hij gebruikt. De consument kan in 2004 zijn stroomleverancier zelf kiezen. Een goed gespecificeerd etiket stelt hem in staat een bewuste keuze te maken en daarbij de belangrijke milieueffecten van zijn energieverbruik mee te laten wegen.
Het etiket moet de energiebronnen specificeren waarmee de stroom is opgewekt, en informatie geven over de milieubelasting (uitstoot broeikasgas, radioactief afval) van de stroomproductie. Deze gegevens zouden bijvoorbeeld op de energienota vermeld kunnen worden. Verplichte etikettering maakt het mogelijk eisen van uniformiteit te stellen. Dat voorkomt misleiding en stelt de consument in staat tot een eerlijke vergelijking.

Zonder verplichte etikettering bestaat het gevaar dat liberalisering alleen leidt tot prijsconcurrentie, en niet tot concurrentie op kwaliteit. Marktpartijen komen niet uit zichzelf tot een onderling vergelijkbare productinformatie.
De organisaties vragen minister Jorritsma snel in actie te komen, zodat het etikettensysteem klaar is als de stroommarkt op 1 januari 2004 open gaat voor de kleinverbruikers.

OPROEP TOT VERPLICHTE STROOMETIKETTERING

Voor consumenten is het momenteel niet duidelijk waar elektriciteit vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. Voor een efficiënte en eerlijke vrije elektriciteitsmarkt, waarin de consument echte keuzes kan maken, is het noodzakelijk dat die consument betrouwbare informatie over de producten krijgt. En dat is niet alleen informatie over de prijs. Bij stroom zijn ook het aandeel van de verschillende energiebronnen en de milieubelasting zoals de opgetreden CO2 emissies en de hoeveelheid geproduceerd radioactief afval van belang.

Ervaring in de VS wijst uit dat stroom etikettering, het verplicht aanbieden van uniforme en begrijpelijke productinformatie, bijvoorbeeld op de energienota, de beste methode is om de consument te informeren. Een goed ontworpen informatiesysteem beschermt consumenten tegen misleiding en kan de aandacht vestigen op de milieu-effecten van elektriciteitsverbruik, zo blijkt.

Zonder etikettering bestaat het gevaar dat liberalisering slechts leidt tot concurrentie
op basis van de prijs, waardoor het milieu en de consument verliezen. Die eenzijdige prijsconcurrentie kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie waardoor de bedrijfscontinuïteit en werkgelegenheid onder druk komen te staan. Marktpartijen komen niet uit zichzelf tot een vergelijkbaar productinformatiesysteem. Verplichte stroom etikettering maakt het mogelijk om eisen te stellen aan de uniformiteit, en daarmee aan de vergelijkbaarheid van informatie voor de consument.

In een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt verschuift de rol van de overheid. Een belangrijke nieuwe verantwoordelijkheid van de overheid is het toezien op de goede werking van de energiemarkt en regelen dat deze markt voldoende transparant is zodat voorkeuren van consumenten daadwerkelijk op de markt tot uiting kunnen komen.

Ondertekenende organisaties roepen daarom de overheid op om deze verantwoordelijkheid te nemen en verplichte etikettering van de herkomst van stroom, en de milieubelasting zoals de hoeveelheid geproduceerd radioactief afval en de opgetreden CO2 emissies in te voeren. Bovendien dient de regering de voorstellen van de Europese Commissie die afnemers verplichten om de herkomst en emissies van elektriciteit te vermelden onverkort te steunen. Den Haag, 4 oktober

Deel: ' Oproep aan Jorritsma Maak stroometiket verplicht '
Lees ook