Gemeente Capelle a/d IJssel


GGD Rotterdam Sector Jeugd

De komende weken worden in Capelle aan den IJssel circa 850 kinderen, geboren in 1991, opgeroepen voor de herhalingsinenting tegen difterie, tetanus en poliomyelitis (kinderverlamming) (DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR).

Kinderen jonger dan 13 jaar, die onvoldoende zijn ingeënt, kunnen telefonisch een afspraak maken met de sector Jeugd van de GGD te Capelle aan den IJssel.
Kinderen tot en met 4 jaar krijgen de nodige inentingen via de consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters van de Capelse Kruisverenigingen.

De inentingen vinden plaats op de woensdagen 9 en 23 februari en 8 en 29 maart 1999 van 13.00 - 16.00 uur in het Schoolartsencentrum, Gezondheidscentrum De Linie 2 te Capelle aan den IJssel.

U wordt verzocht op de aangegeven inentingsdatum het inentingsboekje en de toegestuurde oproepkaarten mee te nemen.

Mocht u eind januari 2000 nog geen oproep hebben ontvangen en uw kind is geboren in 1991, neemt u dan even contact met ons op. Voor inlichtingen kunt u uitsluitend bellen naar 010-4516058.

Deel: ' Oproep herhalingsinenting kinderen Capelle a/d IJssel '
Lees ook