Stichting Victorine van Schaick Fonds

Oproep

Auteurs van publicaties over het bibliotheek- en informatievak worden uitgenodigd mee te dingen naar de jaarlijkse Victorine van Schaick Prijs. Publicaties verschenen in 1998 kunnen tot 1 maart 1999 worden ingezonden.

De Victorine van Schaick Prijs wordt jaarlijks uitgeloofd voor een publicatie waarin een nieuw onderwerp aan bod komt of waarin blijk wordt gegeven van een originele invalshoek. Bovendien moet het onderwerp of de gekozen aanpak relevant zijn voor een bredere kring vakgenoten.

De prijs bestaat uit een bedrag van 3.000,- en een speciale erepenning. De beoordeling en toekenning geschiedt door het Bestuur van de Stichting Victorine van Schaick Fonds. Het Bestuur kan behalve de prijs ook eervolle vermeldingen toekennen; daaraan is een geldbedrag van 500,- verbonden.

Verder kan de Stichting Victorine van Schaick Fonds desgevraagd financiële steun verlenen aan activiteiten die tot doel hebben een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk van het vakgebied. Dit kunnen bijvoorbeeld workshops of projecten zijn. Als voorwaarde geldt dat de activiteiten moeten resulteren in een of meer publicaties. De bijdrage van het Fonds bedraagt in dit geval als regel 4.000,-. Voorstellen kunnen het gehele jaar worden ingediend.

Sinds de oprichting in 1977 heeft de Stichting vele prijzen toegekend; projecten worden sinds 1993 ondersteund. De benodigde gelden verkrijgt het Fonds uit het beheer van de nalatenschap van Victorine van Schaick (1917-1976). Vanaf 1941 vervulde Victorine van Schaick functies in verschillende bibliotheken en archieven, onder meer in de Bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief en in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. In 1972 trad zij in dienst van de (HBO) bibliotheekopleiding te Den Haag, de voormalige P.A. Tiele Academie. Na haar overlijden brachten collega's de waardering voor haar persoonlijkheid en werk tot uitdrukking door Victorine's naam te verbinden aan een Fonds, waaraan de familie van Victorine van Schaick middelen uit de nalatenschap ter beschikking heeft gesteld.

Adres voor nadere inlichtingen en voor het inzenden van publicaties (voor 1 maart 1999) en projectaanvragen:

Bestuur Victorine van Schaick Fonds, mw M. Pothoven (secretaris)

Koninklijke Bibliotheek, Postbus 90407, 2509 LK Den Haag

e-mail: marianne.pothoven@konbib.nl

© Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' Oproep inschrijving Victorine van Schaick Prijs '
Lees ook