Nederlandse Vereniging van journalisten

Oproep Natali Prijs

De International Federation of Journalists spoort schrijvende journalisten aan om artikelen in te sturen voor de 'Natali Prijs voor Journalistiek'. Met deze prijs wordt de verslaggeving over mensenrechten, democratie en ontwikkelingsvraagstukken gestimuleerd. Zowel een journalist uit een van de EU-landen als een journalist uit de derde wereld krijgen de prijs (à 10.000 euro) toegekend. De prijs is vernoemd naar wijlen Lorenzo Natali die als vice-president van de Europese Commissie verantwoordelijk was voor
ontwikkelingsvraagstukken. Artikelen moeten voor 26 oktober bij IFJ binnen zijn. Formulieren en reglement kunnen worden aangevraagd bij IFJ: tel. 00 32 2 2352200/ e-mail: bettina.peters@ifj.org.

Zoekwoorden:

Deel: ' Oproep 'Natali Prijs Voor Journalistiek' '
Lees ook