Ingezonden persbericht


Persbericht

21 februari 2003

Oproep op minisymposium aan opdrachtgevers van straatwerk: houd rekening met arbeidsomstandigheden in bestekfase

Vice-voorzitter FNV Bouw D. van Haaster en bestuurslid GWWO en AVBB A. Struijk deden op het minisymposium 'Verminderen van ziekteverzuim en WAO-instroom spaart mensen en kosten' een dringende oproep de arbeidsomstandigheden van straatmakers te verbeteren. Het vak van straatmakers kent grote gezondheidsrisico's. Van Haaster en Struijk roepen opdrachtgevers, architecten en ontwerpers op reeds in de bestekfase een fysiek verantwoorde uitvoering van straatwerk op te nemen. Het symposium vond plaats in het kader van het Jaar van de Straatmaker. Het werd op 11 februari tijdens de vakbeurs InfraRelatiedagen te Hardenberg georganiseerd door WERKGOED, OBN (Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland) en de Evenementenhal Hardenberg.

Er zijn bijna 11.000 straatmakers in Nederland, 4.000 zitten in de WAO. Het vak kent grote gezondheidsrisico's. Om dit te veranderen is een forse omslag in de praktijk nodig. Zowel Van Haaster als Struijk riepen tijdens het minisymposium werkgevers en werknemers op zuinig te zijn op ieders gezondheid en te investeren in machines en kleding. Naast de door de wet geëiste aandacht van werkgevers en werknemers, is het echter van even groot belang dat een fysiek verantwoorde uitvoering van straatwerk al in de bestekfase wordt opgenomen. Staatssecretaris Rutte zei reeds bij de start van het Jaar van de Straatmaker tijdens de vakbeurs InfraTech: 'Goed ontwerpen is vooruitzien. De inspanning die door de straatmaker dient te worden geleverd, moet reeds door opdrachtgevers, architecten en ontwerpers worden onderkend.'

Regelgeving
Alle partijen in de bedrijfstak bouw hebben een belangrijke rol om het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Hoewel de Arbowet in combinatie met afspraken en maatregelen bij bouwbedrijven de arbeidsomstandigheden heeft verbeterd, is de kans om ziek te worden nog steeds hoog. In de Beleidsregel Tillen die vanaf januari 2003 van kracht is, zijn grenzen gesteld aan het gewicht en formaat van het materiaal dat straatmakers met de hand verwerken. De Arbeidsinspectie controleert de beleidsregel. De Wet Verbetering Poortwachter legt druk op de sociale partners om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Regelgeving alleen is echter niet voldoende, zo kwam in de speeches en de forumdiscussie tijdens het minisymposium naar voren. Veel opdrachtgevers blijken onbekend te zijn met het A-blad Bestratingsmaterialen. In een A-blad staan de afspraken die werkgevers en werknemers in de bouw hebben gemaakt om de veiligheid en gezondheid van het werk te verbeteren. A-bladen bevatten maatregelen en aanbevelingen om belastend werk veilig en gezond aan te pakken. Ze worden uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Gezondheidsrisico's
Straatmaker is een fysiek zwaar beroep. Door veel bukken en zwaar tillen ontstaan veel klachten aan het bewegingsapparaat. Tijdens het Jaar van de Straatmaker staat het gebruik van hulpmiddelen en machines die het werk verlichten centraal.
Cijfers van periodiek geneeskundig onderzoek (PAGO) in 2000-2001 geven aan dat 75% van de straatmakers en 81% van de opperlieden hun werk lichamelijk inspannend vindt. 50% Van de straatmakers heeft hinder van de kou. Bijna een derde is vaak moe en meer dan een derde is jaarlijks ziek.

Arboconvenant Bouw
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de werkgeversorganisatie AVBB en de werknemersorganisaties FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV hebben voor de periode 2001 - 2005 het Arboconvenant Bouw afgesloten. Door minder te tillen en te bukken, minder stof en oplosmiddelen in te ademen en het werk beter te organiseren, lopen werknemers in de bouw minder arbeidsrisico's. Praktische voorlichting op de werkplek door Arbovoorlichters, scholing voor werkgevers en werknemers en ontwikkeling van hulpmiddelen, zorgen ervoor dat verzuim en arbeidsongeschiktheid in de bouw afnemen. Onder de naam WERKGOED worden tot en met 2005 zo'n 20 projecten uitgevoerd. Een belangrijk informatiemiddel is de website: www.werkgoed.net .

Jaar van de Straatmaker
Het Jaar van de Straatmaker is één van de projecten van WERKGOED. De activiteiten in dit themajaar moeten leiden tot meer gebruik van hulpmiddelen in de bestratingsbranche, zodat fysieke belasting vermindert. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het gebruik van kleine machines en andere hulpmiddelen zodat straatmakers minder tillen en bukken. Maar het gaat ook om het gebruik van lichtere stenen en tegels en een andere verwerking door machinaal te straten.

Noot aan de redactie, niet bestemd voor publicatie:

Neem voor meer informatie over WERKGOED contact op met Saskia de Jong of Saskia Ligthart van communicatieadviesbureau DeJong&Verder, via e-mail: pers@werkgoed.net of telefoon (0344) 65 25 20. Beschikbaar zijn een algemene folder over WERKGOED, een folder over het werk van Arbovoorlichters, foto's van het minisymposium en het logo van WERKGOED. Op www.arbo.nl is uitgebreide informatie te vinden over alle arboconvenanten die in bedrijfstakken met grote arbeidsrisico's zijn en worden afgesloten, waaronder het Arboconvenant Bouw.

Deel: ' Oproep straatwerk houd rekening met arbeidsomstandigheden '
Lees ook