MISSIO

Oproep tot verbroedering katholieke kerk

Geloof in China

Zoals alle kerkgenootschappen in China staat ook de katholieke kerk onder nauwgezette controle van de overheid. Binnen de marges die de regering stelt, kunnen de gelovigen zich bewegen. Sinds de jaren tachtig kregen de katholieke en andere kerken langzaamaan meer bewegingsvrijheid. Eigendommen die in de jaren vijftig, zestig en zeventig in beslag waren genomen, werden teruggegeven. Kerkelijk kader keerde uit gevangen- en ballingschap terug. Opleidingsinstituten heropenden hun deuren. Honderden studenten, zowel vrouwen als mannen bereiden zich voor op pastoraal werk in China.

De tweedeling van de katholieke kerk in een officiële door de staat erkende en een ondergrondse kerk, is een politieke. In de jaren vijftig zijn voor alle kerkgenootschappen patriottische verenigingen opgericht met als doel deze van staatswege te kunnen controleren. Kerkleiders hadden de keuze of onder te duiken zodat elk contact met gelovigen onmogelijk werd, of zich aan te sluiten bij de patriottische verenigingen. Aanvankelijk kregen zij de garantie hun werk onder de gelovigen te kunnen voortzetten. Velen van de geestelijken kozen voor de patriottische vereniging. Daarin zagen zij de enige mogelijkheid het gelovige volk dat hen was toevertrouwd te dienen. Deze vooral pragmatische keuze is hen niet in dank afgenomen. In de jaren zestig en zeventig verdwenen ook zij echter van het toneel.

De geschiedenis van de afgelopen 15 jaar heeft geleerd dat de officiële kerk, alhoewel onder controle van de staat, de geloofsgemeenschappen grote diensten bewijst. Verzoening tussen de patriottische en ondergrondse, de zogezegde Rome-getrouwe kerk is van enorm belang. De scheiding is vooral een politieke kwestie. Geloof en beleving in beide kerken is identiek.

De kerk verliest haar geloofwaardigheid wanneer zij er niet in slaagt zich met beide geloofsgemeenschappen te verbroederen. Vijftig jaar communisme heeft de kerken geen goed gedaan. Volledige godsdienstvrijheid is in de huidige situatie nog ondenkbaar. De Chinese kerkleiders proberen in de gegeven omstandigheden het beste er van te maken. Zij verdienen daarbij elke steun. Ook de Europese kerkleiders zouden hun steun daaraan moeten betuigen en verkettering van welke aard dan ook moeten beëindigen.

Voor informatie: neemt u contact op met Missio, vraagt u naar de heer J. van Zeeland, 070 - 304 74 44
https://www.missio.nl
e-mail: missio@missio.nl

27 sep 99 11:47

Deel: ' Oproep tot verbroedering katholieke kerk '
Lees ook