persbericht


24 maart Wereld Tuberculose Dag

Economische crisis in Azië kan uitmonden in medische ramp op wereldschaal:

STEKELENBURG DOET DRINGEND BEROEP OP KABINET VOORTOUW TE NEMEN TOT WERELDWIJDE TBC BESTRIJDING

Voorzitter van het Nederlands Tuberculose Fonds, Johan Stekelenburg , heeft zich in een brandbrief gericht tot minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking om haar aandacht te vragen voor de dramatische ontwikkeling van TBC in Aziatische, Afrikaanse en Oost-Europese landen. Stekelenburg, zelf oud-TBC patiënt, constateert dat de meest dodelijke infectieziekte (tbc maakt meer slachtoffers dan aids, cholera, malaria en alle tropische ziekten samen) een ernstig onderschat wereldgezondheidsprobleem vormt, met name omdat inwoners van ontwikkelde landen de ziekte ten onrechte als een 'overwonnen probleem' beschouwen. Stekelenburg wijst erop dat de in Nederland ontwikkelde DOTS methode TBC patiënten een genezingskans biedt van meer dan 90%. Desondanks sterven op dit moment jaarlijks meer dan 2 miljoen mensen aan de ziekte, een aantal dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij ongewijzigd beleid in 2004 zal oplopen tot 4,4 miljoen slachtoffers. Uitsluitend omdat het geld om de opsporing en behandeling van patiënten mogelijk te maken ontbreekt.

Stekelenburg schrijft in zijn brandbrief aan minister Herfkens dat 1/3 van de wereldbevolking besmet is met tuberkelbacil en dat elke TBC patiënt in één jaar 10 tot 15 andere mensen kan besmetten. Waar in Nederland TBC beschouwd lijkt te worden als de "antieke ziekte van de pittoreske sanatoriumhuisjes in Beekbergen", moet worden vastgesteld dat TBC wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak is onder jonge vrouwen. De vorig jaar overleden Nederlandse onderzoeker dr. Karel Styblo ontwikkelde de DOTS methode om TBC op te sporen en te genezen met een succespercentage van meer dan 90%. Daarmee stond hij aan de wieg van het grootste levensreddende werk ter wereld. Elk jaar redt zijn methode wereldwijd meer dan een half miljoen mensen waarvan 250.000 mensenlevens met Nederlandse hulp. Stekelenburg stelt dat de Nederlandse overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft jegens het erfgoed van Styblo.
Hoewel de Wereldbank de methode 'de meest kosten-effectieve gezondheidsstrategie' heeft genoemd en ook de WHO jaarlijks meldt hoe belangrijk de strijd tegen TBC is, moet worden vastgesteld dat bij de huidige financiële inspanningen de strijd tegen TBC verloren dreigt te worden, in het zicht van de haven.

Het stoort Stekelenburg dat de Azië crisis vooral gezien wordt als een economisch probleem, met name voor westerse economieën en aandeelhouders, terwijl achter die economische problemen een medisch probleem op wereldschaal onderbelicht blijft.
Het TBC probleem in Azië werd enkele maanden geleden door dr. Gro Harlem Brundtlandt, directeur generaal van de WHO genoemd als het epicentrum van wat een epidemie op wereldschaal zou kunnen inluiden. HIV, medicijnresistentie en toegenomen reismogelijkheden van dragers van de tuberkelbacil maken TBC volgens deskundigen tot de grootste medische dreiging van het nieuwe millennium.
In Rusland worden massale TBC explosies in gevangenissen gemeld, waarbij 25% van de patiënten lijdt aan een vorm die resistent is voor medicijnen. Die patiënten worden vrijgelaten om thuis te sterven. Het gevolg hiervan is ook dat zij anderen kunnen besmetten met een ongeneeslijke vorm van TBC.

Stekelenburg roept in zijn open brief de Nederlandse regering op de strijd tegen TBC niet beperkt
te laten tot charitas, maar zelf actief het voortouw te nemen om meer fondsen vrij te maken om de levensreddende DOTS methode wereldwijd in te zetten bij de strijd tegen TBC. Op dit moment trekt de Nederlandse overheid 0,25% van haar begroting voor ontwikkelingssamenwerking uit voor de bestrijding van TBC. De technische en medische mogelijkheden zijn er om TBC binnen één generatie te overwinnen, het gebrek aan financiële middelen maakt echter de dreiging reëel dat TBC zich ondanks de DOTS methode zal ontwikkelen tot een onbeheersbare wereldepidemie. Onderzoek geeft aan dat het investeren in DOTS zeer rendabel is: alleen al de juiste toepassing van de methode in Thailand zou over 20 jaar een besparing van 2,3 miljard US $ kunnen opleveren.
Wanneer de Nederlandse regering haar invloed binnen Europa en binnen WHO en Wereldbank aanwendt om meer aandacht en middelen te vragen voor de bestrijding van TBC, kan dat de strijd tegen deze ziekte de beslissende impuls geven, zo verwacht Stekelenburg, wiens verbondenheid met het TBC probleem (als kind verbleef hij 1,5 jaar in een sanatorium waardoor hij gescheiden werd van zijn tweelingbroer) ertoe leidde dat hij voorzitter werd van het Nederlands Tuberculose Fonds. De aandacht voor TBC zou niet beperkt mogen blijven tot de jaarlijkse Wereld Tuberculose Dag op 24 maart, maar zou een speerpunt van handelen moeten worden van alle regeringsleiders, tot de ziekte overwonnen is.

Persinfo: Jos Scholte 070 416 72 20. Privé 020 663 23 97

Noot redactie: Het Nederlands Tuberculose Fonds beschikt over actuele beelden van TBC patiënten. De beelden zijn rechtenvrij beschikbaar voor uitzending en waren niet eerder te zien op de Nederlandse televisie.

Deel: ' Oproep van Johan Stekelenburg op Wereld Tuberculose Dag '
Lees ook