Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

PERSMEDEDELING

VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

1 APRIL 1999

Oproep bijdragen jaarboek architectuur

De vierde editie van het Jaarboek Architectuur Vlaanderen, een uitgave van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, verschijnt in het voorjaar van het jaar 2000.

Architecten en opdrachtgevers kunnen voor dit jaarboek selectiemateriaal indienen over maximum drie realisaties, opgeleverd tussen 1 november 1997 en 31 augustus 1999. Zowel openbare als privégebouwen, stedenkundige ensembles als ingrepen in de gebouwde omgeving komen in aanmerking.

Met het jaarboek wil de Vlaamse overheid de architecturale kwaliteit bevorderen en de architectuurdiscussie stimuleren en toegankelijk maken voor een breder publiek. Het opzet van deze publicatie is tweejaarlijks een representatieve selectie van gerealiseerde architectuur in beeld brengen en tegelijk in een aantal essays een kritische evaluatie te maken van de ontwikkeling van architectuur en stedebouw in Vlaanderen.

Selectiemateriaal kan men in de vorm van kwalitatief goed beeldmateriaal (max. 10 kleinbeelddia's per project) met een inplantingsplan, grondplannen en een korte toelichtingsnota (max. 1 A4 per project), voor 31 mei 1999 sturen naar:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Beeldende Kunst en Media
de heer Jan Verlinden, afdelingshoofd
Parochiaanstraat 15
1000 Brussel

De jury, samengesteld uit buitenlandse deskundigen en de redactieleden, zal algemene kwaliteitscriteria hanteren zoals de interne coherentie van het concept, de relatie tot de omgeving en de context, typologische vernieuwing of oorspronkelijke aanpak van bestaande bouwtypes, de gebruik- en belevingswaarde van de realisatie, formele en ruimtelijke zeggingskracht.

Voor meer informatie : Marina Laureys
tel. (02) 553 68 39 fax (02) 553 68 43

Deel: ' Oproep voor bijdragen jaarboek architectuur Vlaanderen '
Lees ook