Gemeente Bodegraven

Oproep voor kandidatien Koninklijke Onderscheiding

Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 30 april 2003, roept burgemeester Borgdorff u op geschikte kandidaten aan te dragen voor een koninklijke onderscheiding.

De jaarlijkse onderscheidingen worden verleend aan personen die vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving op de voorgrond zijn getreden. Om in aanmerking te komen voor een konklijke onderscheiding moet er echter sprake zijn van een opmerkelijke en jarenlange inzet op diverse maatschappelijke terreinen.

Wie meent een of meerdere Bodegraafse ingezetenen te kennen die aan deze voorwaarden voldoen, kan een formulier aanvragen bij de bestruurssecretaresse, mevrouw H. Appelo, telefoon 0172 630 376. Gemotiveerde voordrachten moeten uiterlijk 5 juli 2002 bij de gemeente binnen zijn. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Zoekwoorden:

Deel: ' Oproep voor kandidatien Koninklijke Onderscheiding Bodegraven '
Lees ook