Partij van de Arbeid


Oproep
28 februari 1999

Beste kiezer,

Graag wil ik een moment uw aandacht vragen.

Aanstaande woensdag 3 maart zijn de Provinciale-Statenverkiezingen. Eens in de vier jaar worden het provinciaal bestuur èn de Eerste Kamer samengesteld. Die samenstelling hangt van ons allen af. Zelfs kiezers die twijfelen: 'Moet ik wel gaan stemmen?' wil ik oproepen van het stemrecht gebruik te maken. Want iedere stem telt.

De PvdA werkt aan een sterk en sociaal Nederland. Als geen andere partij presenteert de PvdA zich als de partij van drie-in-één: de toegevoegde waarde van de samenwerking landelijk, lokaal en provinciaal. Daarom is het belangrijk dat de PvdA kan rekenen op gelijkgestemde politici in de provincie.

Provincies zijn op meerdere terreinen van groot belang. Denk aan de zorg voor een betere leefomgeving en de inspanningen om de ouderen- en de thuiszorg te verbeteren. De PvdA wil dat iedereen deelt in de welvaartsgroei. Meer werk, veilige straten en buurten, bereikbare en leefbare dorpen en steden en meer zorg voor onze ouderen. Daar blijven we aan werken.

Ik roep u op om te gaan stemmen.

Woensdag 3 maart.

Met vriendelijke groet,

Wim Kok

Deel: ' Oproep Wim Kok Maak gebruik van stemrecht '
Lees ook