Provincie Zuid-Holland


06-07-1999
'Volg ons besluit over Hoeksche Waard'
Oproep Zuid-Holland aan Kabinet


'De belangen van glastuinbouw en werkgelegenheid in Zuid-Holland vereisen dat het Kabinet niet langer aarzelt over de Hoeksche Waard. De provincie heeft twee besluiten genomen: Cromstrijen moet een centrum worden voor de glastuinbouw en onder Oud-Beijerland moet een bedrijfsterrein komen. Het glastuinbouw-centrum is nodig om de Haagse regio ruimte te geven voor herstructurering van het Westland en het bedrijfsterrein biedt werk voor de Rotterdamse regio. We willen niet langer wachten.'

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland doen in een brief aan het Kabinet een oproep om het statenbesluit over de Hoeksche Waard te steunen. De land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland, de stuurgroep IOPW die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het Westland, de Vereniging Bloemenveilingen Nederland steunen het besluit over het glastuinbouwcentrum. De energiemaatschappijen Eneco en EPZ steunen de locatiekeuze in verband met de energie- en milieuvoordelen. De gemeente en de Stadsregio Rotterdam onderstrepen het belang van het bedrijfsterrein voor de haven.

glastuinbouw en bedrijfsterrein
Vorig jaar heeft het Rijk de noodzaak en situering van 'glas en bedrijfsterrein' in de Hoeksche Waard onderzocht. 'We gaan er van uit dat het -niet openbare- onderzoek onze visie ondersteunt. Het is ónze verantwoordelijkheid in het streekplan aan te geven waar beide projecten worden gerealiseerd', zegt gedeputeerde M. Houtman. 'Het glastuinbouwcentrum bij Cromstrijen van 260 hectare kan relatief snel van de grond komen, de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing zijn goed, er zijn grote milieuvoordelen bij de benutting van restwarmte en CO2 en het onderzoek naar de milieu-effecten van het glas is klaar. Ook de locatiekeuze van het bedrijfsterrein van 250 hectare is zorgvuldig voorbereid. De economische en infrastructurele argumenten zijn afgewogen tegen de belangen van landschap en natuurontwikkeling in de Hoeksche Waard', aldus gedeputeerde Houtman: 'Het is in de streek een omstreden besluit, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen.'

Deel: ' Oproep Zuid-Holland 'Volg besluit over Hoeksche Waard' '
Lees ook