Gemeente Rotterdam


Nederland distributie- en kennisland in het nieuwe millennium

Burgemeester Opstelten hield tijdens de oudejaarsbijeenkomst van de Havenvereniging Rotterdam op vrijdag 31 december, een pleidooi voor het vasthouden aan de distributie- en logistieke functie van Nederland. En benadrukte daarnaast de noodzaak de kansen te grijpen die de kennis- en informatietechnologie biedt. "De massa van de haven geeft onder meer de kennisindustrie de kans zich te ontwikkelen. Daarnaast heeft de haven intelligente logistieke oplossingen, ICT en aanvullende dienstverlening nodig om concurrerend te blijven. Het is dus èn distributie en logistiek èn kennis en technologie", aldus de Rotterdamse burgemeester.

Opstelten signaleerde dat de Rotterdamse haven van karakter wijzigt: van bulk- naar containerhaven en van raffinage- naar chemiehaven. Die wijziging is mede zichtbaar in de uitgifte van grond; het afgelopen jaar werd ruim 100 ha uitgegeven vooral aan container- en chemische bedrijven. Ook de stijging in toegevoegde waarde van de afgelopen jaren is voor een groot deel toe te schrijven aan deze sectoren. Het afgelopen jaar 1999 bleef de directe toegevoegde waarde van het haven- en industriecomplex met f 15 mld. op het peil van 1998, ondanks de afname van de totale overslag. Voor 2000 wordt een toename tot f 15,8 mld.verwacht.1)

Opstelten ziet het komend jaar 2000 als cruciaal in het besluitvormingsproces over de Tweede Maasvlakte. Hij stelde dat de landaanwinning nodig is om enerzijds de groei in de containersector en de chemie te accomoderen en anderzijds om de leefbaarheid in het gebied te vergroten. "De dubbeldoelstelling, economische groei en verbetering van de leefbaarheid is en blijft ons uitgangspunt". Hij bleek verheugd over het draagvlak voor de landaanwinning. Vervolgens sprak hij de hoop uit dat er snelheid blijft in het proces zodat tijdig met de aanleg wordt begonnen.


Bron: Nederlands Economisch Instituut (NEI), december 1999

Deel: ' Opstelten pleit voor ict, kennis- en logistieke vooruitgang '
Lees ook