OPTA

OPTA en NMa vragen om versnelde fusie

Dit is een gezamenlijk persbericht van NMa en OPTA

OPTA en NMa vragen om versnelde fusie

Den Haag - 10 juli 2002 - De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) willen zo snel mogelijk fuseren. OPTA en NMa zullen hiertoe binnenkort een voorstel doen aan het nieuwe kabinet. De OPTA wordt volgens het voorstel een kamer binnen de NMa.

OPTA en NMa menen dat een snelle integratie hen in staat stelt hun taken met een maximale effectiviteit uit te oefenen. Zij constateren dat hun taken uiteindelijk gericht zijn op hetzelfde doel: het optimaal laten functioneren van markten, ten behoeve van consumenten en ondernemingsklimaat. OPTA en NMa werken reeds goed samen maar menen dat zij het 'kamermodel' zo kunnen invullen dat een aanzienlijke meerwaarde wordt bereikt ten opzichte van de bestaande situatie.

In het voorgestane organisatiemodel wordt OPTA als kamer binnen de NMa met name belast met aangelegenheden op het terrein van telecommunicatie en post. Zij werkt daarbij samen met de andere onderdelen van de NMa. Algemene en sectorspecifieke instrumenten worden zodanig ingezet dat maatwerk wordt geleverd voor gedoseerd en effectief toezicht: strenger waar dat moet en meer terughoudend waar dat kan.

OPTA en NMa menen dat hun voorstel goed past binnen de huidige ontwikkelingen. In Europees verband sluiten de nieuwe regels voor elektronische communicatiemarkten meer aan bij het algemene mededingingsrecht. Ook wordt het ICT-beleid volgens het regeerakkoord bij het Ministerie van Economische Zaken geconcentreerd. De integratie van het toezicht past goed bij de integratie van het beleid.

De Eerste Kamer neemt binnenkort een beslissing over het wetsvoorstel dat de NMa de status van zelfstandig bestuursorgaan verleent en dat de leiding van de NMa in handen legt van een raad van bestuur. Volgens OPTA en NMa is de tijd nu rijp om te werken aan integratie van de toezichthouders.

Binnen de NMa is reeds de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) als kamer ondergebracht. De Vervoerkamer is in oprichting. Het vorige kabinet wilde OPTA in 2005 als kamer bij de NMa onderbrengen. Het kabinet verzocht OPTA en NMa tevens met een gezamenlijk voorstel te komen voor de versterking van de samenwerking.

Zoekwoorden:

Deel: ' OPTA en NMa vragen om versnelde fusie '
Lees ook