expostbus51


OPTA

Gemeenten overtreden Postwet

Persbericht

OPTA: ook sociale werkvoorziening mag
geen inbreuk maken op monopolie PTT Post

Den Haag, 18 februari 1999 - Inbreuk op het monopolie van PTT Post om brieven tot 500 gram te bezorgen is ook voor de sociale werkvoorziening niet toegestaan. Dat concludeert OPTA op basis van een onderzoek. OPTA stelde dit onderzoek in omdat sommige gemeenten hun brieven laten bezorgen door medewerkers van de sociale werkvoorziening.

Onduidelijk was of gemeenten hiermee wel of niet de Postwet overtreden. In de Postwet staat dat PTT Post het alleenrecht heeft op het bezorgen van brieven tot 500 gram. Dit monopolie stoelt op de maatschappelijke doelstelling dat in heel Nederland brieven tegen hetzelfde tarief moeten worden bezorgd. Als sociale werkvoorzieningen of anderen rendabele diensten van PTT Post zouden gaan overnemen, met name in dichtbevolkte gebieden, dan loopt die maatschappelijke doelstelling gevaar. Daarom ziet OPTA toe op de naleving van het monopolie.

De Postwet kent wel een uitzondering op het brievenmonopolie van PTT Post. Het moet dan gaan om brieven die .anders dan bedrijfsmatig. worden vervoerd. In de Postwet wordt het begrip .bedrijfsmatig handelen. echter niet gedefinieerd. Daarom heeft OPTA zelf dat begrip moeten invullen. Aan de hand van een aantal criteria - onder meer hoe het vervoer van postzendingen is georganiseerd en om welke hoeveelheden brieven het gaat - heeft OPTA geconcludeerd dat de bezorging van gemeentelijke post door de sociale werkvoorziening in strijd is met de Postwet.

Gemeenten en sociale werkvoorzieningen krijgen een ruime overgangsperiode om deze overtreding van de Postwet ongedaan te maken. Pas als zij na 1 september gemeentelijke post nog steeds in strijd met de Postwet vervoeren, zal OPTA eventueel een dwangsom opleggen of een boete geven.

Deel: ' OPTA Gemeenten overtreden Postwet '
Lees ook