Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

OPTA

OPTA legt KPN boete op

KPN bevoordeelt eigen Business Unit
OPTA LEGT KPN BOETE OP

Den Haag - 20 maart 2003 - OPTA legt KPN Telecom BV een boete van 375.000 euro op. Aanleiding voor de boete is een door OPTA geconstateerde overtreding van regels in de Telecommunicatiewet en de Europese Verordening over de ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk.

Ontbundelde toegang is een wettelijke verplichte methode waarbij KPN bepaalde voorzieningen aan zijn concurrenten aanbiedt zodat deze concurrenten hun eigen digitale diensten aan consumenten en kleine bedrijven kunnen opbouwen. Deze ADSL-diensten, waarbij KPN's aansluitlijn van het huis tot de wijkcentrale geheel of gedeeltelijk geëxploiteerd wordt door een concurrent, kunnen concurreren met de ADSL-diensten van KPN.

De overtreding betreft het bevoordelen van KPN's eigen Business Unit 'Internet Protocol Services', de aanbieder van ADSL-diensten van KPN, ten opzichte van andere marktpartijen. Het gaat hierbij om het ter beschikking stellen van wekelijkse informatie en de toegang tot informatiesystemen. Dit maakt het voor KPN's eigen Business Unit mogelijk om eenvoudiger en sneller orders te controleren en daarmee het risico van afwijzing te minimaliseren. KPN handelt in strijd met de non-discriminatieverplichting door concurrenten niet de faciliteiten aan te bieden die gelijkwaardig zijn aan de faciliteiten die zij aan haar eigen onderdeel levert, volgens dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijnen. De boete heeft betrekking op de periode 23 juni 2000 tot 1 december 2002.

OPTA doet sinds enige tijd actief onderzoek naar het feitelijk gedrag van partijen op de telecommunicatiemarkt. De constatering van deze overtreding van KPN is een uitvloeisel van deze activiteiten.


--
De complete tekst van het besluit wordt gepubliceerd op de website van OPTA: www.OPTA.nl

--

OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) bestaat sinds 1997 en is door de Nederlandse overheid belast met het houden van toezicht op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt. OPTA heeft verder tot taak zorg te dragen voor voldoende concurrentie in deze markten. Daartoe heeft zij een aantal taken en bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd. Besluiten worden genomen door het onafhankelijke college van OPTA en zijn voor de verschillende marktpartijen bindend.

Deel: ' OPTA legt KPN boete op '
Lees ook