expostbus51


OPTA

Misleidende advertentie voor erotische dienst

MEDEDELING

OPTA waarschuwt tegen misleidende advertentie

Den Haag, 26 februari 1999 - In diverse landelijke dagbladen staat regelmatig een misleidende advertentie voor een erotische dienst. De advertentie suggereert dat vrouwen betalen voor telefoonsex. De adverteerder roept lezers op om te bellen met een .gewoon. (geografisch) telefoonnummer. Het gaat hier dus niet om een voor dit doel gebruikelijk 0906-nummer, waarbij van tevoren bekend is wat het gesprek kost.

Wie het in de advertentie genoemde nummer belt krijgt na verloop van tijd een rekening van f 60,- thuis gestuurd. Dit bedrag staat los van de duur van het gesprek. In de advertentie staat echter niets over deze kosten. Ook tijdens het gesprek krijgt de beller hierover niets te horen. Bovendien is de wijze waarop het adres van de beller wordt achterhaald mogelijk in strijd met de privacy-regelgeving.

Bij OPTA zijn hierover een aantal klachten binnengekomen. Hoewel OPTA deze situatie hoogst ongewenst vindt, heeft zij niet de bevoegdheid deze misleidende praktijk aan te pakken. Wel adviseert OPTA mensen die een rekening voor deze erotische dienst hebben gekregen, deze nota niet te betalen.

Omdat er wellicht sprake is van strafbare feiten heeft OPTA Justitie van deze praktijken op de hoogte gesteld. Tevens is de Reclame Code Commissie ingelicht omdat het hier mogelijk gaat om misleidende reclame, evenals de Registratiekamer vanwege de privacy-aspecten. Ook de Consumentenbond is gewaarschuwd uit oogpunt van consumentenbescherming.

26 feb 99 09:42

Deel: ' OPTA misleidende advertentie erotische dienst '
Lees ook