onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit

opta

opta: 'oplossing sms-problemen dichterbij'

operators werken goed mee
opta: 'oplossing sms-problemen dichterbij'

den haag - 26 februari 2003 - vanmiddag heeft opta een bijeenkomst georganiseerd met aanbieders van mobiele telefonie en consumenten-organisaties om te komen tot een snelle oplossing voor de problemen met
sms-diensten. opta heeft in samenspraak met de stichting ombudsman en de consumentenbond eisen geformuleerd. centraal staat dat de consument
vooraf moet weten wat de gevolgen van een bericht naar een sms-dienst zijn.
het gaat dan om zaken als: 'hoeveel berichten krijg ik? wat kost het? hoe kan ik me afmelden?'

tijdens de bijeenkomst bleek dat de netwerkoperators de problematiek rondom sms-abonnementen onderkennen en ook de noodzaak van een gedragscode zien. om tot een snelle aanpak van de problematiek te komen is afgesproken dat de operators eind april een gezamenlijke gedragscode opleveren. verder is afgesproken dat de operators zelf over twee weken al met een opzet voor de gedragscode komen. deze wordt op 11 maart in een tweede bijeenkomst bij opta besproken.

duidelijkheid voor consument
de aanbieders van mobiele telefonie moeten er zorg voor te dragen dat consumenten geïnformeerd worden over de sms-diensten. het gaat dan zowel over de sms-diensten die zij zelf aanbieden als die van derde partijen ('telefoonmakelaars') die toegang krijgen tot het netwerk. opta ziet er als toezichthouder op de telecommunicatiemarkt op toe dat die informatie op genoegzame wijze wordt verstrekt. de netwerkaanbieders vormen een essentiële schakel tussen de consument en de bedrijven die sms-diensten op de markt zetten. enerzijds omdat zij deze bedrijven toegang tot hun netwerk verlenen, en anderzijds omdat ze namens deze bedrijven de kosten bij de gebruiker in rekening brengen.

consumenten blijken zich er vaak niet bewust van te zijn dat ze zich hebben aangemeld voor een abonnementsvorm, waarbij voor ieder ontvangen bericht kosten in rekening worden gebracht. stichting de ombudsman, de consumentenbond en opta constateerden gezamenlijk dat de klachten zich uitbreidden tot bijvoorbeeld ongewenste aanmeldingen, falende afmeldprocedures en een lastige bewijsvoering voor de consument. de negatieve berichtgeving in de media dreigt een negatief imago te geven aan de zich ontwikkelende sms-markt.


--

opta (onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit) bestaat sinds 1997 en is door de nederlandse overheid belast met het houden van toezicht op de nederlandse post- en telecommunicatiemarkt. opta heeft verder tot taak zorg te dragen voor voldoende concurrentie in deze markten. daartoe heeft zij een aantal taken en bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd. besluiten worden genomen door het onafhankelijke college van opta en zijn voor de verschillende marktpartijen bindend.

Deel: ' OPTA 'Oplossing sms-problemen dichterbij' '
Lees ook