OPTA

OPTA - Actueel

Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA)

OPTA pakt problematiek rond SMS-abonnementen aan

OPTA ontvangt regelmatig klachten van mobiele telefoongebruikers over ongewenste SMS-abonnementen. De hoeveelheid en de aard van de klachten rond deze abonnementen zijn voor OPTA aanleiding geweest om de aanbieders van mobiele telefonie te wijzen op hun verantwoordelijkheid om hun klanten voldoende te informeren over deze diensten. Op 26 februari organiseert OPTA een bijeenkomst met deze aanbieders en consumenten-organisaties om de problematiek aan te pakken.

De aanbieders van mobiele telefoondiensten en -netwerken moeten de voorwaarden voor het gebruik van die diensten en netwerken bekend te maken. OPTA ziet er als telecom-toezichthouder op toe dat dit op genoegzame wijze gebeurt. De aanbieders van mobiele telefonie moeten er zorg voor te dragen dat consumenten geïnformeerd worden over de SMS-diensten, waarvoor zij derde partijen ('telefoonmakelaars') toegang tot het netwerk verlenen. Aanvankelijk leek de problematiek zich te beperken tot de gebrekkige kenbaarheid rondom het karakter van SMS-abonnementen. Consumenten zijn zich er veelal niet van bewust dat ze zich hebben aangemeld voor een abonnementsvorm, waarbij voor ieder ontvangen bericht kosten in rekening worden gebracht.

OPTA, en ook Stichting de Ombudsman en de Consumentenbond, constateerden dat de klachten zich uitbreidden tot bijvoorbeeld ongewenste aanmeldingen, falende afmeldprocedures en een lastige bewijsvoering voor de beller. Opdat de rechtmatige belangen van deze gebruikers in voldoende mate worden meegenomen zullen ook consumentenorganisaties aan de bijeenkomst deelnemen.

Gedragscode
De netwerkaanbieders vormen een essentiële schakel tussen de eindgebruiker en de bedrijven die SMS-abonnementen op de markt zetten. Enerzijds omdat zij deze bedrijven toegang tot het netwerk verlenen, en anderzijds omdat ze namens deze bedrijven de kosten bij de eindgebruiker in rekening brengen. De negatieve berichtgeving in de media dreigt een negatief imago te geven aan de zich ontwikkelende SMS-markt. De netwerkoperators onderkennen de problematiek en tonen zich bereid mee te werken aan een gedragscode voor de omgang met SMS-abonnementen. OPTA vindt dat de gedragscode er op korte termijn ook moet komen. Lukt dat niet dan zal OPTA telecom aanbieders onder druk van handhavingsinstrumenten dwingen zich aan hun wettelijke verplichtingen te houden.


--


--

'OPTA ACTUEEL' is een aanvulling op 'OPTA CONNECTIES', het nieuwsblad van OPTA

Deel: ' OPTA pakt problematiek rond SMS-abonnementen aan '
Lees ook