Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Hilversum, 30 juli 2002

Concurrentievervalsing door Nozema halt toegeroepen

OPTA STELT BROADCAST PARTNERS IN HET GELIJK

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft bepaald dat de omroepzendermaatschappij Nozema geen extra winst- of risico-opslagen mag berekenen voor het gebruik van masten en antennesystemen omdat Broadcast Partners geen normale klant is van Nozema, maar op dezelfde markt voor omroepdiensten concurreert. De vergoeding, die Nozema aan Broadcast Partners rekent voor medegebruik van haar masten en antennesystemen, moet opgebouwd zijn uit de werkelijke kosten, vermeerderd met een rendement van 5,06% i.p.v. de door Nozema geëiste 15%. Door Broadcast Partners dezelfde prijs te berekenen als haar omroepklanten, miskent Nozema de positie van Broadcast Partners als concurrent, zo oordeelt OPTA.

Dat is de uitkomst van een procedure, die Broadcast Partners had aangespannen naar aanleiding van een geschil met Nozema over het medegebruik van het netwerk van zendmasten van Nozema, in het bijzonder over de zendmast te Hilversum. Oprichting van nieuwe zendtorens stuit op grote maatschappelijke bezwaren, omdat niemand een zendtoren van 200 meter in zijn achtertuin wil hebben. Gemeenten zullen daar naar verwachting van de OPTA geen vergunning voor verlenen, waardoor er geen alternatieven voor handen zijn. Broadcast Partners en Nozema moeten het dus doen met de opstelpunten die er nu zijn. Die zijn echter grotendeels in handen van het staatsbedrijf Nozema. Tot 1998 was Nozema bij wet de enige operator voor omroepdiensten via de ether. In die positie heeft zij het netwerk van omroeptorens kunnen opbouwen met publieke gelden. Het monopolie op de omroepdiensten is in 1998 opgeheven; de zeggenschap over het netwerk van omroepzendtorens - nodig om de diensten te kunnen verzorgen - berust echter nog steeds voor meer dan 90% bij Nozema. Volgens OPTA is dit netwerk een essential facility, en dat plaatst Broadcast Partners in een positie waarin zij 'zoniet geheel, dan toch in zeer belangrijke mate' afhankelijk is van het medegebruik van Nozema 's opstelpunten.

Winst Nozema ten koste van klanten van Broadcast Partners Eerdere onderhandelingen tussen partijen liepen vast omdat Nozema Broadcast Partners probeerde op te zadelen met onredelijk hoge tarieven, onder meer door de door Nozema gehanteerde termijnen en grondslagen voor afschrijving. Die zijn door OPTA afgewezen, conform het verzoek van Broadcast Partners. Bovendien eiste Nozema een rendement van 15% van Broadcast Partners, terwijl Nozema dat rendement niet aan zichzelf in rekening bracht. Volgens Broadcast Partners-directeur Robert-jan Van der Hoeven verstoort dat elke vorm van concurrentie: "Omdat de vergoeding voor medegebruik direct doorwerkt in de kostprijs die Broadcast Partners aan haar klanten rekent, zou Broadcast Partners gedwongen worden om duurder aan te bieden dan Nozema. Nozema heeft geprobeerd om ons uit de markt te prijzen. Door haar uitspraak legt OPTA een eerlijke prijsstelling neer. Dat is positief voor ons, maar ook voor onze klanten die direct voordeel hebben bij deze uitspraak."

De uitspraak van OPTA is overigens de voorbode is van meerdere procedures die Broadcast Partners tegen Nozema voert en zal voeren, omdat het staatsbedrijf zich herhaaldelijk onttrekt aan afspraken en mede daardoor een eerlijke mededinging verhindert. Er liggen al klachten bij de NMa en de Europese Commissie. Van der Hoeven: "Procederen is niet onze hobby, maar blijkt noodzakelijk. De overheid staat al jaren toe dat nota bene haar eigen staatsbedrijf Nozema haar infrastructuur misbruikt om haar enige concurrent uit deze markt te stoten. Als de overheid haar eigen doelstellingen met betrekking tot werkelijke liberalisering van de markt wil realiseren, zal zij het netbeheer - de zeggenschap over toegang tot de zendtorens - moeten afsplitsen van het dienstenbedrijf Nozema. De eigenaar van het netwerk heeft dan geen ander belang dan de verhuur van antenneruimte, en heeft dus geen baat bij het weren van afnemers van die ruimte, zoals Nozema dat nu wel heeft. Een zodanige splitsing zou dus direct een einde maken aan de willekeur die wij nu bij Nozema ondervinden."

Broadcast Partners
Broadcast Partners werd in 1979 als kennis/consultancybedrijf opgericht. Als onafhankelijke zenderoperator is Broadcast Partners momenteel actief voor twaalf commerciële radiostations in Nederland en België. Dit zijn onder andere Yorin FM, Noordzee FM, Business Nieuws Radio, Radio 10 FM, Radio 538 en Q-Music. Voor die stations beheert Broadcast Partners negentig zenders. Het bedrijf is geheel in Nederlandse handen en kent twee particuliere aandeelhouders, namelijk Robert-jan van der Hoeven en diens zakenpartner Steven Hamelink. Broadcast Partners heeft vestigingen in Hilversum en Terneuzen.

---

---

---

---

Deel: ' OPTA stelt Broadcast Partners in het gelijk in conflict met Nozema '
Lees ook