OPTA

Tarief vast-mobiel bellen kan verder omlaag

OPTA: verlaging tarief vast-mobiel bellen gaat nog niet ver genoeg

Den Haag, 17 juni 1999 - OPTA vindt de door KPN aangekondigde tariefsverlaging voor het bellen van een vast naar een mobiel toestel binnen Nederland niet ver genoeg gaan. KPN kondigde vandaag aan dat dit tarief wordt verlaagd van 90 naar 75 cent per minuut. OPTA zal de tariefsverlaging toetsen aan de regels voor kostenoriëntatie. Ook wil OPTA, samen met de Nederlandse Mededingingsautoriteit, nagaan of er aanleiding is om onderzoek te doen naar mogelijke mededingingsbeperkende afspraken tussen de mobiele operators.

OPTA heeft steeds gepleit voor een verlaging van het tarief voor vast-mobiel bellen. In die zin vindt OPTA de nu door KPN aangekondigde tariefsdaling een stap in de goede richting. Wel denkt de toezichthouder dat dit tarief nog verder omlaag kan. Omgekeerd kost een telefoontje van een mobiel naar een vast toestel in veel gevallen maar 25 cent, terwijl van dezelfde techniek gebruik wordt gemaakt.

Bovendien moet OPTA, op grond van de Telecommunicatiewet, de nieuwe tarieven van KPN toetsen aan de regels voor kostenoriëntatie. Dat betekent dat de tarieven gebaseerd moeten zijn op de daadwerkelijk gemaakte kosten plus een redelijke opslag voor de winst. Zo lang dit onderzoek niet is afgerond kan OPTA de tarieven niet goedkeuren.

Verder ziet OPTA aanleiding om onderzoek te doen naar mogelijke mededingingsbeperkende afspraken tussen de mobiele operators onderling. Daarover heeft OPTA inmiddels met de Nederlandse Mededingingsautoriteit contact opgenomen. Mededingingsbeperkende afspraken zijn wellicht gemaakt over de hoogte en de onderlinge uniformiteit van het vast-mobiele tarief. In het onderzoek zal ook de door KPN aangekondigde gelijktijdige tariefsverhoging voor het bellen van een vast toestel naar een mobiel toestel in het buitenland worden meegenomen. De combinatie van een verlaging van de nationale tarieven voor vast-mobiel bellen en een aanzienlijke verhoging van de internationale vast-mobiele tarieven kan nadelig zijn voor concurrerende telecombedrijven die hun gesprekken via het buitenland afwikkelen.

Deel: ' OPTA Tarief vast-mobiel bellen kan verder omlaag '
Lees ook