expostbus51


OPTA

Betere voorlichting over SIM-lock gewenst

OPTA: voorlichting aan consument over SIM-lock schiet tekort

Den Haag, 25 februari 1999 - De voorlichting aan consumenten over het gebruik van de SIM-lock in mobiele telefoontoestellen schiet tekort. Als er een SIM-lock op een mobiel toestel zit, dan moeten telecombedrijven en serviceproviders hun klanten daarop wijzen. Ook moet de klant weten waarom een SIM-lock wordt gebruikt en hoe die is op te heffen. Dat schrijft OPTA in een brief aan alle aanbieders van mobiele telefonie in Nederland.

OPTA heeft onlangs op verzoek van de Europese Commissie een onderzoek ingesteld naar het gebruik van SIM-locks in mobiele telefoons. Een SIM-lock is bedoeld als beveiliging van het toestel. Omdat veel mobiele-telefonieaanbieders hun toestellen subsidiëren door ze gratis of bijna gratis weg te geven, is er op zich geen bezwaar tegen het gebruik van een SIM-lock. Wel vindt de Europese Commissie dat de klant daar dan goed over moet worden voorgelicht. Verder stelt de Commissie dat de SIM-lock na een bepaalde periode - als de klant de subsidie op het toestel heeft .afbetaald. - gratis te verwijderen moet zijn. Maar er zijn ook aanbieders die de SIM-lock misbruiken. Zij willen ermee voorkomen dat de gebruiker van het toestel overstapt naar de concurrent. De Europese Commissie is tegen deze vorm van concurrentiebeperking.

Uit het onderzoek van OPTA komt naar voren dat Nederlandse mobiele-telefonieaanbieders op brede schaal gebruik maken van SIM-locks. Verder blijkt dat juist de voorlichting aan de klant sterk te wensen over laat. Het uitsluitend vermelden op de verpakking dat er een SIM-lock wordt gebruikt (zoals Libertel doet), of slechts op een formulier in de - reeds aangeschafte - doos (KPN Telecom), is niet het soort voorlichting dat de Europese Commissie bedoelt. Ook zijn er serviceproviders die aangeven dat de SIM-lock niet is te verwijderen, zelfs niet na een bepaalde periode.

OPTA heeft de mobiele-telefonieaanbieders gevraagd aan te geven welke maatregelen zij zullen nemen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Als zij in gebreke blijven, is OPTA bevoegd om op te treden. Tevens heeft OPTA de Europese Commissie en de Consumentenbond op de hoogte gesteld van de resultaten van haar onderzoek.

Deel: ' OPTA voorlichting aan consument over SIM-lock schiet tekort '
Lees ook