expostbus51


OPTA

OPTA wil betere dienstverlening bij Nummerportabiliteit

OPTA wil stap voor stap betere dienstverlening
bij meenemen mobiel nummer

Aanbieders van mobiele telefonie moeten ervoor zorgen dat een verzoek van een klant om een nummer mee te nemen van de ene operator naar de andere, in een keer goed en snel wordt afgehandeld. In maart volgend jaar moet de kwaliteit van deze service zo hoog zijn dat het in 95% van de gevallen vlekkeloos verloopt. Om er zeker van te zijn dat de operators en serviceproviders die mobiele telefonie aanbieden dit kwaliteitsniveau halen, heeft het college van OPTA besloten om een last onder dwangsom op te leggen. Dat wil zeggen dat een aanbieder die niet aan de eisen voldoet kans loopt op een dwangsom van 75.000,-- per maand(voor de aanbieder die het nummer afstaat) tot 250.000,-- per maand (voor de aanbieder die het nummer ontvangt). Aan het totaal van de dwangsommen is ook een maximum gesteld.

Sinds nummerportabiliteit verplicht is en daadwerkelijk wordt aangeboden, krijgt OPTA veel klachten. Die gaan vooral over de trage afhandeling van de verzoeken, de ingewikkelde procedures en onvoldoende voorlichting door de aanbieders. Inmiddels is het aantal klachten verminderd, maar OPTA vindt verdere kwaliteitsverbetering gewenst. Een klant die aanklopt bij een nieuwe aanbieder en vraagt of hij zijn nummer kan behouden, moet binnen drie dagen duidelijkheid krijgen over de afhandeling en de datum waarop het nummer via zijn nieuwe operator in gebruik komt. Als dit uiteindelijk niet in 95% van de gevallen goed gaat loopt de aanbieder kans de dwangsom te moeten betalen.

De aanloopproblemen die nummerportabiliteit vanaf de introductiedatum (1 april 1999) hebben gekenmerkt, zijn voor OPTA aanleiding om een aantal aanbieders een boete op te leggen. In al deze gevallen lukte het de bedrijven niet om klanten binnen een redelijke tijd de kans te bieden over te stappen naar een andere aanbieder van mobiele telefonie met behoud van nummer.
Den Haag, 1 november 1999

Deel: ' OPTA wil betere dienstverlening bij nummerportabiliteit '
Lees ook