Euronext Amsterdam

02 Aug 2002 Optiebeurs Euronext Amsterdam verlaagt tarieven Press Release 2002.078

Optiebeurs Euronext Amsterdam verlaagt tarieven

Persbericht 2002.078

AMSTERDAM, BRUSSELS, LISSABON, LONDON, PARIJS, 2 augustus 2002 - De Derivaten Markt van Euronext Amsterdam verlaagt met ingang van 19 augustus aanstaande de tarieven voor de optie- en futurehandel. Tevens wordt hiermee de tariefsstructuur transparanter gemaakt. De verlaging van de tariefsstructuur is het gevolg van een eerder aangekondigde studie naar verdere verlaging van de kosten voor de members. De stijging van de omzetten in optiecontracten en het feit dat in de maand augustus het merendeel van de optieklassen succesvol zijn gemigreerd van de vloer naar het electronisch handelssegment maken de verlaging mogelijk.

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:


* Voor transacties via de centrale markt (vloer en schermenhandel) wordt een maximumtarief per order ingevoerd. Deze bedraagt voor leden die voor eigen rekening handelen de helft van het tarief dat geldt voor leden die handelen voor derden. Voor de marktpartijen die zich verplicht hebben de optiemarkt te onderhouden op het scherm (Primary en Competative Market Makers) geldt een nog lager maximum tarief.


* Voor transacties buiten de centrale markt (prof-transacties) wordt een vast tarief per order ingevoerd, ongeacht de grootte van de order. Ook hier geldt dat de leden die voor eigen rekening handelen een nog lager tarief hebben.

* De transactiekosten voor futurehandel van buitenbeurshandelaren (off-floor traders) wordt verlaagd naar het tarief van traders.

Deze wijzigingen betekenen bijvoorbeeld dat leden die prof-transacties afsluiten een verlaging krijgen die kan oplopen tot ruim 80% van de huidige tarifering.

De tariefswijziging voor de buitenbeurshandelaren in de futurehandel resulteert in een verlaging van 50% voor de veelverhandelde AEX-indexfuture.

Een aanzienlijk gedeelte van de Amsterdamse opties and futures is inmiddels succesvol overgegaan van vloerhandel naar schermhandel. De overgang naar schermenhandel, die eind dit jaar afgerond zal zijn, verloopt zeer succesvol. Het heeft geleid tot krappere spreads en een aanzienlijke stijging van de handelsvolumes wat leidt tot een betere liquiditeit voor beleggers. Schermenhandel heeft ook geleid tot een betere transparantie voor particuliere beleggers. Dit geeft particuliere beleggers de mogelijkheid om de prijs waarop gehandeld wordt exact te bepalen.

NB. Een overzicht van de nieuwe tariefsstrucuur voor de optie- en derivatenhandel in Amsterdam is te vinden op de Euronext web site ( www.euronext.com, Amsterdam, mededelingen)

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

Deel: ' Optiebeurs Euronext Amsterdam verlaagt tarieven '
Lees ook