Gemeente Haarlem

Aantal plaatsen voor de opvang van kinderen van alleenstaande ouders met minimuminkomen uitgebreid

Het college van B&W heeft besloten het aantal kinderopvangplaatsen uit te breiden voor ouders in de bijstand, met een andere sociale uitkering of met een minimuminkomen die willen gaan werken of scholing willen volgen. In totaal wil het college over 75 plaatsen beschikken, verdeeld over kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Hiervoor dient het college een subsidie-aanvraag in bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Subsidieregeling

Sinds 1996 is er een subsidieregeling voor de kinderopvang van alleenstaande ouders met een minimuminkomen. Het doel van de subsidieregeling is ervoor te zorgen dat de opvang van kinderen van alleenstaande ouders geen belemmering is op hun weg naar scholing of betaald werk. Voor wat betreft scholing gaat het dan om de opleidings- of scholingsfase die aan een betaalde baan vooraf gaat. Steeds meer ouders maken gebruik van de subsidieregeling.

Financiering

Voor de uitbreiding van de opvangplaatsen ontvangt de gemeente ruim een miljoen gulden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als de ouders een inkomen hebben van ongeveer 130% van het wettelijk minimuminkomen krijgt men in ieder geval de opvangkosten voor een jaar vergoed. Daarna wordt individueel beoordeeld of de vergoeding wordt voortgezet ja of nee. Voor alleenstaande ouders met een inkomen dat minder is dan 130% van het minimumloon wordt de opvang blijvend vergoed indien er geen andere (financiële) mogelijkheden zijn. Men hoeft ook geen eigen bijdrage te betalen.

Voor gehuwde of samenwonende ouders geldt deze subsidieregeling niet. Maar als beide partners werken of een opleiding volgen die noodzakelijk is om betaald te werk te vinden, kan men wel in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de opvangkosten.

Kinderopvang in Haarlem

In Haarlem is er een divers aanbod in de opvang van kinderen: kinderopvang (0 tot 4 jaar), buitenschoolse opvang (4 jaar tot en met de basisschoolleeftijd) en vormen van gastouderopvang (0 tot en met de basisschoolleeftijd).

Met de Stedelijke Stichting Kinderopvang Haarlem (SSKH), de Stichting Kinderopvang Spaarndam (SKOS), de Stichting Kinderopvang Nederland (SKON) en de gastouderbureaus (Hop Marjanneke) zijn raamcontracten afgesloten ten aanzien van de inkoop van opvangplaatsen voor alleenstaande ouders. De ouders kunnen ook terecht bij de Rozentuin en bij particuliere instellingen met een vergunning van de gemeente.

Deel: ' Opvang kinderen alleenstaande ouders Haarlem uitgebreid '
Lees ook