Gemeente Amersfoort


21 april 1999

Geen natte voeten meer in Berg- en Leusderkwartier

Opvangbak voor regenwater onder Kersenbaan
Het regenwater van de nieuwe Kersenbaan (naast de Pon spoorlijn) wordt in de toekomst opgevangen in een grote opvangbak onder de weg. Deze week stelde het college van burgemeester en wethouders voor met de aanleg van de bak te beginnen voordat de wegwerkers aan de slag gaan. In de bak moet bijna een miljoen liter water worden opgevangen. Zo wordt overstroming van straten in Berg- en Leusderkwartier in de toekomst voorkomen.

Als het hard regent, loopt het riool in het Berg- en Leusderkwartier soms over en komen straten blank te staan. Overtollig water stroomt dan bovendien ongezuiverd de Eem in. Na de bouw van twee opvangbakken, retentiebassins genoemd, onder de nieuw aan te leggen Kersenbaan moeten deze overstromingen en watervervuilingen tot het verleden behoren. Een retentiebassin stroomt vol als de riolering het water niet meer aan kan. Zodra het droog is, loopt de bak leeg en gaat het opgevangen water alsnog naar de rioolwaterzuivering.

Er komt een retentiebassin tussen het Smallepad en de Leusderweg. Het retentiebassin wordt 125 meter lang, 3 meter breed en 2,5 meter hoog. Er kan ongeveer even veel water in als in twee zwembaden. Met de aanleg hiervan wordt nog dit jaar begonnen. Na de eeuwwisseling wordt een soortgelijke bak aangelegd aan de andere kant van de Leusderweg.

Deel: ' Opvangbak voor regenwater onder Kersenbaan Amersfoort '
Lees ook