Opvoedingsspel kan opvoeden makkelijker maken


'S-HERTOGENBOSCH, 20060926 -- Zoekt u een leuke en eenvoudige methode om opvoeden bespreekbaar te maken? Het Opvoedingsspel is een kaartspel dat u daarbij kan helpen. U speelt het spel binnen uw gezin, met andere ouders of met collega's die ook met kinderen of jongeren werken. Als gevolg daarvan kunt u meer zelfvertrouwen krijgen bij het opvoeden, ontdekt u mogelijke verbeterpunten of kunt u problemen voorkomen.

Het idee achter het spel is dat bij het opvoeden drie invalshoeken een rol spelen:

- Uitgangspunten. Deze geven richting aan de opvoeding en bepalen hoe u wilt handelen. Voorbeelden zijn: `geef aandacht aan elkaar', `ieders mening telt' of `doe zelf wat je zelf kunt doen'.

- Vaardigheden. Deze geven aan wat u moet kunnen als ouder of opvoeder. Voorbeelden zijn: `beslissingen nemen', `steun en geborgenheid bieden' of `problemen op tijd bespreekbaar maken'. Vaardigheden bepalen mede of het u lukt uw uitgangspunten ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.

- Gebeurtenissen. Hierbij gaat het om situaties die bij ouders en jongeren vaak emoties oproepen en die soms verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Voorbeelden zijn: `negatief over jezelf denken', `ruzie' of `liefdesverdriet hebben'.

Voor elk van bovenstaande invalshoeken is er een set van 40 ? 50 kaarten. Afhankelijk van de situatie, kunt u bij het spelen van het spel een keuze maken uit ??n van deze invalshoeken. In de instructies vindt u spelregels voor zes verschillende spelvormen.

Het Opvoedingsspel biedt u diverse gebruiksmogelijkheden. Werkt u bijvoorbeeld in het onderwijs, de kinderopvang of de jeugdzorg, dan kunt het spel spelen met uw collega's of met de kinderen, jongeren of ouders waarmee u werkt. Als ouder speelt u het met uw partner, kinderen of andere ouders.


Deel: ' Opvoedingsspel kan opvoeden makkelijker maken '
Lees ook