De Unie


Laatste Nieuws
OR LogicaCMG faalt bij afsluiten Sociaalplan

Hoofddorp, 27 maart 2003 - Het Sociaalplan dat LogicaCMG met de onderhandelingsdelegatie van de Ondernemingsraden van CMG en Logica heeft afgesloten is beneden de maat, dat zegt Unie-bestuurder Paul ten Brink. Volgens de Unie-bestuurder heeft de OR-delegatie het personeel dat op de ontslaglijst staat bepaald geen goede dienst gewezen. De Ondernemingsraden van CMG en Logica stelden eerder geen prijs op de vakbonden als mede-onderhandelaars, noch als adviseur aan de onderhandelingstafel. Voor De Unie is het onbegrijpelijk waarom de OR geen gebruik heeft willen maken van haar expertise.

De Unie en haar collega vakbonden zijn wel door de board van LogicaCMG in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken alvorens het plan in een onderhandeling met de OR zou worden vastgesteld. De Unie heeft een lijst met verbeterpunten (o.a. over vertrekregeling en fictieve opzegtermijn) ingeleverd, welke uiteindelijk niet terug te vinden zijn in het vastgestelde Sociaalplan. Volgens Ten Brink een gemiste kans met grote gevolgen voor een aantal ontslagenen.

Concreet uit De Unie kritiek op de volgende punten uit het vastgestelde Sociaalplan:


· De OR heeft verzuimd bezwaar te maken tegen het gewraakte Ontslagbesluit B. Het collectieve ontslagbesluit leidt tot willekeur bij het ontslaan van werknemers.


· De afgesproken versnelde vertrekregeling rammelt en maakt het voor werknemers te aantrekkelijk om af te zien van bezwaar tegen hun ontslag. LogicaCMG hangt medewerkers die afzien van bezwaar een worst voor van drie maandsalarissen naast de kantonrechterformule (afkopen van bezwaar). Medewerkers die hier gebruik van maken lopen het risico dat hun een WW-uitkering wordt geweigerd door UWV, omdat ze te makkelijk zelf afscheid hebben genomen van hun werkgever.


· Bovendien is de daarbij behorende fictieve opzegtermijn slordig afgesproken.


· Bij de 57,5 jarige regeling wordt het totaal bedrag van aanvulling in één bedrag uitbetaald, maar daarbij wordt er wel een korting van 3 procent afgehaald. De Unie maakt bezwaar dat er geen inflatie correctie ter compensatie wordt verstrekt.


· Een medewerker die werkloos wordt blijft tot 31 december 2003 collectief particulier verzekerd, daarna moet je opzoek naar een nieuwe verzekeraar. Die tijd is erg kort, omdat je als brandend huis moeilijk en tegen de hoogste premies kan verzekeren.

Ten Brink beseft dat bovengenoemde punten juridisch en sociaal verzekeringstechnisch gecompliceerd zijn. Ongetwijfeld heeft onwetendheid de OR-delegatie part gespeeld. Het is gebleken dat de OR niet in staat is geweest dit proces in goede banen te leiden. Het blijft een raadsel waarom wij niet meer betrokken zijn bij de totstandkoming van het Sociaalplan. Het is LogicaCMG te gemakkelijk gemaakt.

* Intropagina ICT

vrijdag, 28 maart 2003

Deel: ' OR LogicaCMG faalt bij afsluiten Sociaalplan '
Lees ook