ABVAKABO FNV

OR leven zuur gemaakt(18nov.)


18 november 1999
Bij het Helmondse energiebedrijf Obragas is sinds de afgelopen zomer de ondernemingsraad ter ziele. Jarenlang touwtrekken van de ondernemingsraad om een fatsoenlijke medezeggenschap van de grond te krijgen mocht niet baten. Na publiekelijk de mantel te zijn uitgeveegd door de directeur gaf de OR de pijp aan Maarten. ABVAKABO FNV-kaderlid Antoon Hendriks zet in het Kaderblad van ABVAKABO uiteen hoe de praktijk van de medezeggenschap inhoud kreeg. Hij schetst hoe de OR te laat of niet werd geïnformeerd, de directie zich bemoeide met de werkzaamheden van de OR en de verschillende fracties tegen elkaar uitspeelde. En hoe die jarenlange strijd eindigde in een conflict rond een initiatiefvoorstel van de OR om met andere bedrijven te gaan samenwerken. De directie ervoer dat als zo bedreigend dat in een bijeenkomst met het voltallige personeel de OR werd afgekraakt. Hendriks: De frustaties van jaren zijn toen naar boven gekomen. Sinds die tijd is het gedaan met de medezeggenschap. Al doet de directie wel pogingen om tot een nieuwe OR te komen. Maar dat is een ja-knikorgaan", oordeelt Hendriks.


Deel: ' OR van energiebedrijf Obragas is het leven zuur gemaakt '
Lees ook