KEMPEN EN CO

Orange Deelnemingen Fund; beleggingsresultaat +16,3%

De intrinsieke waarde per aandeel Orange Deelnemingen Fund steeg in het boekjaar 1999, dat de periode omvat van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999, met 16,3% van EUR 45,61 (NLG 100,51) naar EUR 53,03 ultimo december 1999. De beurskoers steeg van EUR 44,47 (NLG 98,00) naar EUR 48,75; een stijging van 9,6%. De beurskoers lag op 31 december 1999 aldus ongeveer 9% onder de intrinsieke waarde per aandeel. Het eigen vermogen van Orange Deelnemingen Fund nam . bij een onveranderd aantal uitstaande aandelen van 3,25 miljoen . toe van EUR 148,2 miljoen naar EUR 172,3 miljoen.

Orange Deelnemingen Fund belegt in aandelen van kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen. Dit jaar zal het proces van herschikking van de beleggingsportefeuilles van Nederlandse smallcaps naar Europese largecaps door institutionele beleggers naar verwachting zijn beslag krijgen. Voor Orange Deelnemingen Fund is daarmee de uitgangpositie gunstig met mogelijk afnemende koersdruk in combinatie met uitnodigend lage waarderingen van talrijke kwaliteitsaandelen die zich in de portefeuille bevinden., aldus de heer F. Tuin, fundmanager bij Kempen Capital Management N.V.

Op 10 februari 2000 was de intrinsieke waarde per aandeel gestegen tot EUR 63,01 (+18,8%) en bedroeg de beurskoers EUR 52,00 (+6,7%).

Het jaarbericht 1999 is naar verwachting beschikbaar op 29 februari a.s.

Amsterdam, 10 februari 2000

De Directie
Kempen Capital Management N.V.

- Voor het aanvragen van het jaarverslag kan contact worden opgenomen met mevrouw W. Gupffert en/of mevrouw M. van de Pas (tel. 020 - 5571.371)

- Voor nadere informatie inzake het fonds kan contact worden opgenomen met de heer F. Tuin (tel. 020 - 5571.371)

Profiel Orange Deelnemingen Fund

Orange Deelnemingen Fund is een beleggingsmaatschappij met een gespreide portefeuille van beursgenoteerde kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen. Uitgangspunt daarbij is om tenminste 5% van het aandelenkapitaal in de betreffende ondernemingen te verwerven. De doelstelling van Orange Deelnemingen Fund is het behalen van een zo hoog mogelijk netto beleggingsresultaat voor aandeelhouders op lange termijn. Orange Deelnemingen Fund is onderhevig aan het gangbare vennootschapbelastingtarief en doet voor haar 5%-deelnemingen een beroep op de deelnemingsvrijstelling. Het fonds keert in beginsel geen dividend uit maar herbelegt de inkomsten, na aftrek van kosten. Orange Deelnemingen Fund is aan Amsterdam Exchanges genoteerd. Omdat het fonds .closed end. is kan de beurskoers soms meerdere procenten hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde per aandeel. De Directie wordt gevoerd door Kempen Capital Management N.V., een 100% dochteronderneming van merchant bank Kempen & Co N.V., gespecialiseerd in vermogensbeheer.

11 feb 00 08:57

Deel: ' Orange Deelnemingen Fund beleggingsresultaat +16,3% '
Lees ook