KEMPEN EN CO

OESF: beleggingsresultaat 22,4, outper. 6,7

P E R S B E R I C H T

Orange European Smallcap Fund: beleggingsresultaat 22,4, outperformance 6,7

De intrinsieke waarde per aandeel van Orange European Smallcap Fund (OESF) steeg in de eerste helft van het boekjaar 1998/1999, dat de periode omvat van 1 oktober 1998 tot en met 31 maart 1999, met 22,4 van
EUR 8,96 (NLG 19,75) tot EUR 10,97. In de afgelopen zes maanden was er wederom sprake van een beter resultaat dan de relevante benchmark. De .outperformance. van het OESF ten opzichte van de HSBC Smaller Europe Index (gewicht van het Verenigd Koninkrijk verminderd met 50), bedroeg in de verslagperiode 6,7. Ultimo maart 1999 stonden 17.234.275 gewone aandelen uit, een toename met 1.035.000 stuks ten opzichte van 30 september 1998. Mede als gevolg hiervan steeg het eigen vermogen met 14,7 tot EUR 189 miljoen. De beurskoers steeg van EUR 9,03 (NLG 19,90) naar EUR 10,85, een stijging van 20,1.

.De beleggingsportefeuille is goed gespreid over meerdere Europese landen en sectoren. Wij verwachten dat beleggers in de komende maanden meer oog gaan krijgen voor de onderwaardering van de kleine en middelgrote ondernemingen. Wij voorzien dan ook een inhaalslag van dit segment van de aandelenmarkt en achten OESF daarvoor goed gepositioneerd., aldus de heer N. Dunn, fundmanager.

Op 7 mei was de intrinsieke waarde per aandeel verder gestegen tot EUR 11,44 (+4,3 sinds 31 maart 1999) en de beurskoers tot EUR 11,50 (+6,0 sinds 31 maart 1999).

Het halfjaarbericht per 31 maart 1999 is naar verwachting beschikbaar per 31 mei a.s.

Amsterdam, 10 mei 1999

De Directie
Kempen Capital Management N.V.


----------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------


- Voor het aanvragen van het halfjaarbericht kan contact worden opgenomen met mevrouw E.M. Haakman of mevrouw N. Koenen (tel. 020 - 5571.371)


- Voor nadere informatie inzake het fonds kan contact worden opgenomen met de heer E.K. Greup of
W.F. Burgers (tel. 020 - 5571.444)

----------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

Profiel Orange European Smallcap Fund

Het Orange European Smallcap Fund is een beursgenoteerd aandelenfonds dat belegt in een actief en professioneel beheerde portefeuille van kleine en middelgrote Europese beursgenoteerde ondernemingen. De meeste ondernemingen waarin wordt belegd hebben een beurswaarde tussen EUR 225 miljoen (NLG 0,5 miljard) en EUR 1,1 miljard (NLG 2,5 miljard). De doelstelling van Orange European Smallcap Fund is een betere performance te realiseren dan de HSBC Smaller Europe Index (aangepast door vermindering van het gewicht van het Verenigd Koninkrijk met 50).

Orange European Smallcap Fund is een (semi) .open end. beleggingsfonds en heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Het fonds is aan Amsterdam Exchanges genoteerd. De beurskoers zal zich onder normale omsttandigheden rond (maximaal 2,5 boven, resp. 1,0 beneden) de intrinsieke waarde per aandeel bewegen. De Directie wordt gevoerd door Kempen Capital Management N.V., een 100 dochteronderneming van merchant bank Kempen & Co N.V., gespecialiseerd in vermogensbeheer.

10 mei 99 09:00

Deel: ' Orange European Smallcap Fund beleggingsresultaat 22,4 '
Lees ook