KEMPEN EN CO

Orange Fund: beleggingsresultaat +10

P E R S B E R I C H T

Orange Fund: beleggingsresultaat +10

De intrinsieke waarde per aandeel Orange Fund steeg in de eerste helft van het boekjaar 1999, dat de periode omvat van 1 januari 1999 tot en met 30 juni 1999, van EUR 30,68 (fl. 67,62) voor winstverdeling, tot EUR 33,58. Inclusief het uitgekeerde dividend van EUR 0,18 (fl. 0,40) per aandeel is dat een positief resultaat van 10,0. De beurskoers steeg in de verslagperiode van EUR 30,63
(fl. 67,50) tot EUR 33,60. Inclusief het uitgekeerde dividend bedroeg het totale beleggingsresultaat voor de aandeelhouder 10,3. Ultimo juni 1999 stonden 13,8 miljoen aandelen uit, een afname met 675.000 stuks ten opzichte van ultimo 1999. Het fondsvermogen steeg van EUR 442,6 miljoen (fl. 975,3 miljoen) naar EUR 464,6 miljoen.

.Orange Fund belegt in aandelen van kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen (smallcaps). In de eerste zes maanden van 1999 hebben smallcaps het beter gedaan dan de hoofdfondsen. Niettemin blijft de onderwaardering hoog. Dat maakt een verdere inhaalslag in de tweede helft van het lopende boekjaar waarschijnlijk. aldus de heer W.F. Burgers fundmanager bij Kempen Capital Management.

Op 11 augustus 1999 was de intrinsieke waarde per aandeel EUR 32,27 en bedroeg de beurskoers EUR 32,10.

Het halfjaarbericht 1999 is naar verwachting beschikbaar op 31 augustus a.s.

Amsterdam, 12 augustus 1999

De Directie
Kempen Capital Management N.V.


----------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------


- Voor het aanvragen van het jaarverslag kan contact worden opgenomen met mevrouw E.M. Haakman of mevrouw N. Koenen (tel. 020 - 5571.371)


- Voor nadere informatie inzake het fonds kan contact worden opgenomen met de heer W.F. Burgers (tel. 020 - 5571.371)
----------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------

Profiel Orange Fund

Orange Fund is een beleggingsfonds met een zeer breed gespreide portefeuille van circa 75 beursgenoteerde kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die een beurswaarde hebben van minder dan circa EUR 660 miljoen (fl 1,45 miljard). De doelstelling van Orange Fund is een structureel betere performance te realiseren dan de Orange Index.

Orange Fund is een (semi) .open end. beleggingsfonds en heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Het fonds is aan Amsterdam Exchanges genoteerd. De beurskoers zal zich onder normale omstandigheden rond (maximaal 2,0 boven resp. 1,5 beneden) de intrinsieke waarde per aandeel bewegen. De Directie wordt gevoerd door Kempen Capital Management N.V., een 100 dochteronderneming van merchant bank Kempen & Co N.V., gespecialiseerd in vermogensbeheer.

13 aug 99 09:22

Deel: ' Orange Fund beleggingsresultaat +10 '
Lees ook