KEMPEN EN CO

Orange Fund: beleggingsresultaat: +8,8

Orange Fund: beleggingsresultaat: +8,8

Orange Fund: beleggingsresultaat: +8,8, outperformace +11,0

De intrinsieke waarde per aandeel van het Orange Fund steeg in het boekjaar 1998 met 8,8 van
fl. 62,62 naar fl. 67,62. In dit boekjaar was wederom sprake van een beter resultaat dan de relevante benchmark. De .outperformance. van het Orange Fund ten opzichte van de Orange Index, op basis van herbelegging van dividenden, bedroeg in de verslagperiode 11,0. Ultimo december 1998 stonden ruim 14,5 miljoen gewone aandelen uit, een afname met 1.320.000 stuks ten opzichte van 31 december 1997. Mede als gevolg hiervan daalde het fondsvermogen met 1 tot fl. 981,1 miljoen ultimo 1998. De beurskoers van het aandeel Orange Fund steeg in 1998 van
fl. 63,20 naar fl. 67,50, ofwel een toename van 6,8. Inclusief het in 1998 uitgekeerde dividend van fl. 0,45 per aandeel bedroeg het totale beleggingsresultaat voor de aandeelhouder 7,5. Er wordt voorgesteld een contant dividend van fl. 0,40 per aandeel uit te keren.

Na een uiterst zwak koersverloop van de Nederlandse smallcaps in 1998 - de Orange Index verloor ruim 2, terwijl de AEX-index circa 30 steeg - zijn de kleine beursgenoteerde ondernemingen wel erg goedkoop geworden. .Vanaf april komen de meeste ondernemingen uit onze portefeuille met gedetailleerde cijfers over 1998 plus een eerste indicatie omtrent de verwachtingen voor het lopende jaar. Dan zal zonneklaar worden dat de meeste fondsen zwaar zijn ondergewaardeerd ten opzichte van het marktgemiddelde. Het winstmomentum van de door ons geselecteerde fondsen ligt trouwens beduidend hoger dan dat van de AEX-fondsen, zodat de inhaalslag procentueel wel eens grote vormen kan aannemen., aldus de heer W.F. Burgers, directeur van Kempen Capital Management, beheerder van het Orange Fund.

Het jaarverslag 1998 is naar verwachting beschikbaar op 26 februari a.s. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 18 maart om 16.30 uur ten kantore van Kempen & Co, Herengracht 182 te Amsterdam.

Amsterdam, 11 februari 1999

De Directie,
Kempen Capital Management N.V.

N.B.: Voor het aanvragen van het halfjaarbericht kan contact worden opgenomen met mevrouw M. Nieuwenhuis of mevrouw E.M. Haakman (tel. 020 - 5571.371).
Voor nadere informatie inzake het fonds kan contact worden opgenomen met de heer W.F. Burgers (tel. 020 - 5571.371).

Profiel .Orange Fund.

Orange Fund stelt haar aandeelhouders in de gelegenheid deel te nemen in een zeer breed gespreide beleggingsportefeuille van aandelen van beursgenoteerde kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen. Circa 80 van het vermogen wordt belegd in ondernemingen met een solide vermogenspositie en een tenminste marktgemiddelde winstgroei, terwijl circa 20 van het vermogen wordt belegd in kansrijke turn around situations en ondernemingen waar een hoge groei van de netto winst wordt gecombineerd met een nog laag dividendrendement. Vermogensgroei geniet de eerste prioriteit. Het fonds heeft een .semi open-end. karakter: bijzondere omstandigheden uitgezonderd, geeft het fonds nieuwe aandelen uit tegen de intrinsieke waarde per aandeel verhoogd met een kostenopslag van 2, waaronder 1 kapitaalsbelasting, en koopt het fonds aandelen in tegen de intrinsieke waarde per aandeel minus 1,5. De Directie wordt gevoerd door Kempen Capital Management N.V., een 100 dochteronderneming van merchant bank Kempen & Co N.V., gespecialiseerd in vermogensbeheer.


12 feb 99 09:22

Zoekwoorden:

Deel: ' Orange Fund beleggingsresultaat +8,8 '
Lees ook