NOSW

Oranje Klaar Voor Ek Onderwaterhockey

Europese Kampioenschappen Dit Jaar In Slovenie

Selectie EK onderwaterhockey 1999
Het begeleidingsteam van de Nederlandse Onderwatersport Bond heeft de selectie voor het EK onderwaterhockey bekend gemaakt. Dit vond plaats in de afgelopen week. 12 Heren en 12 dames zijn geselec-teerd om 's lands eer te verdedigen op de Europese Kampioen-schappen Onderwaterhockey 1999. Gastland dit jaar is Slovenië, dat zelf pas in 1995 voor het eerst deelnam aan het EK Onderwaterhockey, dat toen in Nederland werd gehouden. De stad waar van 21 tot en met 27 juni de diverse Europese equipes zullen neerstrijken is Kranji. De equip (ca 35 personen) bestaande uit spelers, coaches, medische begeleiders, scheidsrechters en officials zal per vliegtuig afreizen naar Slovenië.

Onderwaterhockey?
Onderwaterhockey trekt steeds vaker de aandacht van de sportmedia. Toch is deze conditioneel zeer veeleisende sport in ons land nog steeds tamelijk onbe-kend bij het grote publiek. Onderwaterhockey wordt gespeeld op de bodem van een zwem-bad. De uitrusting van de spelers bestaat uit waterpolocaps, supersnelle vinnen, een verkorte snorkel, een kleine duikbril voor geringe weerstand en een handschoen om de hand te be-scher-men tegen mogelijke blessures. Belangrijk is verder de (houten) stick van 20 tot 30 centime-ter lengte in de gehand-schoende hand. Deze stick lijkt een beetje op een halve ijskrabber. Hiermee schie-ten de spelers de ommantelde loden puck van wel anderhal-ve kilo 3 tot 5 meter ver, waarbij deze los komt van de bodem en door het water zeilt.

Een team bestaande uit 10 spelers, waarvan 6 in het water en 4 spelers op de kant die doorlo-pend mogen wisselen, maakt punten door de puck in de doelbak van de tegen-stander te spelen. De strate-gie lijkt enigszins op die van ijshockey, maar dan wel op 2 tot 4 meter diepte. Het zal duidelijk zijn dat dit nog meer inspanning vergt van de onderwaterhockeyers. Alleen al het feit dat de spelers na een actie steeds terug moeten naar de oppervlakte voor lucht, vergt het uiterste. Dit laatste verklaart ook waarom het spel erg flitsend verloopt.

Begeleidingsteam Oranje spelers superieur
Om beide teams met raad en daad bij te staan is de hulp ingeroepen van de Zuid-Afrikaanse coach Jimmy Herbert. Jimmy was de coach van zowel de Zuid Afrikaanse dames als heren op diverse WK's. Jimmy woont in Somerset-West SA en is o.a. lecturer aan de Afrikaanse Universiteit van Stellenbosch te Cape Town op het vakgebied Bewegingskunde. Hij heeft diverse onderzoeken op zijn naam staan naar o.a. fitheidstesten van topsporters. Al jaren bestudeert deze bewegingsagoog de trainingen van onderwaterhockeyers.

Deelnemersveld
Elk jaar zijn er weer meer landen op de Europese Kampioen-schappen Onderwaterhockey. En ook de disciplines waarin kan worden deelgenomen worden steeds verder uitgebreid. Zo is er een heren-elite toernooi en een dames-elite toernooi, waaraan Nederland zal deelnemen. Daarnaast is er een dames en een heren-masters evenement (35 jaar en ouder) en een jeugd-afdeling tot 18 jaar. Door al deze uitbreidingen is het EK inmiddels uitgegroeid van een tweedaags tot een zesdaags-evene-ment. De landen die dit jaar acte de présence geven zijn: Slovenië, Engeland, Schotland, Joegoslavië, Italië, Spanje, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Hongarije.

Tijdens het vorige EK eindigden zowel het dames als het heren team als tweede. Niet te verslaan waren de Fransen, die met beide teams eerste werden. Een niet geringe uitdaging voor de beide landen tijdens het komende EK.

////////////////////

EINDE PERSBERICHT

Noot aan de redactie:

Deel: ' Oranje klaar voor Ek onderwaterhockey '
Lees ook