Rijksuniversiteit Groningen

Effectregistratie in de Noordelijke GGZ: okay, maar hoe dan?

De conferentie gaat in op de vraag hoe we de effectiviteit van behandelingen wetenschappelijk verantwoord kunnen meten in de reguliere praktijk. Naast inleidende presentaties over randvoorwaarden, te meten domeinen, doelgroepen en bruikbare instrumenten zullen er een aantal praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd van lopende effectregistraties en van een aantal vergevorderde plannen. Voorzitter is dr. D. Wiersma, programmaleider van het Rob Giel Onderzoekcentrum. De middag wordt afgesloten met een forumdiscussie. De conferentie is bedoeld voor behandelcoördinatoren, kwaliteitsmedewerkers, management, onderzoekers, behandelaars, ICT beheer, zorgverzekeraars, clientenvertegenwoordigers en alle andere belangstellenden. Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband van de stichtingen GGZ Friesland, Drenthe en Groningen en de disciplinegroep Psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het meten van behandeleffecten in de reguliere praktijk: randvoorwaarden, domeinen, doelgroepen en instrumenten, door Sjoerd Sytema, projectleider van het Psychiatrisch Casusregister Noord-Nederland

Effectregistratie in De Keerkring
, door Jan Bout, behandelcoördinator/pychotherapeut bij De Keerkring in Beilen en Peter Simons, sociotherapeut bij De Keerkring

Effectregistratie in Hulp aan Huis Drenthe
, door Dries Roosma, programmaleider Hulp aan Huis Drenthe in Assen en Jan Willem Veerman, hoogleraar/directeur van Praktikon: onderzoek en ontwikkeling in de jeugdzorg, Nijmegen

Effectregistratie in disease management voor schizofreniepatiënten , door Cees Slooff, psychiater bij het psychosecluster van GGZ Drenthe in Assen

Opzet van behandeleffectregistratie in het CGG Winschoten , door Lex Wunderink, psychiater bij het CGG Winschoten en Wim Bloemers, hoofd behandelzaken CGG Winschoten

Datum en tijd

dinsdag 11 juni 2002, 13.30-17.00 uur

Titel

Effectregistratie in de Noordelijke GGZ: okay, maar hoe dan?

Plaats

Rode Zaal, Academisch Ziekenhuis Groningen, Hanzeplein 1, Groningen

Organisatie

Rob Giel Onderzoekcentrum

Informatie

Sjoerd Sytema tel. (050)361 46 78 of Agna Bartels, tel. (050)361 20 74, e-mail: rgoc@med.rug.nl

Oratie

Deel: ' Oratie effectregistratie in de Noordelijke GGZ '
Lees ook