Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

WETENSCHAPSAGENDA UNIVERSITEIT LEIDEN

Dinsdag 11 juni 16.00 uur
Oratie prof.dr. P.M. Westenberg
Faculteit Sociale Wetenschappen
Vakgebied: Psychologie, in het bijzonder ontwikkelingspsychologie

Westenberg zal in zijn oratie spreken over gedrag bij adolescenten. Hij is van mening dat we te veel naar adolescenten kijken vanuit een probleemperspectief. Wanneer men meer oog zou hebben voor de normale ontwikkeling bij adolescenten, en de normale individuele variatie daarbinnen, zou dat kunnen leiden tot een andere, meer vruchtbare benadering van het veronderstelde 'probleem'.

Informatie:
Hilje Papma of Dini Hogenelst, Wetenschapsvoorlichters Universiteit Leiden 071-5273282

Deel: ' Oratie gedrag bij adolescenten '
Lees ook