Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Oratie dr. J.M.H. de Moor

per 1 februari 1998 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Kinderrevalidatie' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen vrijdag 5 februari 1999 om 15.00 uur precies

HONDERD JAAR KINDERREVALIDATIE

De inaugurale rede van prof. De Moor vindt plaats honderd jaar nadat Dr. W. Renssen, orthopedisch chirurg in Arnhem, in 1899 zijn rede uitsprak, getiteld: 'De verzorging der gebrekkigen en mismaakten'. In 1900 werd de Johanna Stichting geopend, het eerste tehuis voor lichamelijk gebrekkigen in Nederland. Sinds die tijd is er in de kinderrevalidatie veel veranderd.

Terwijl men vroeger bij de zorg koos voor een evenwicht tussen opvoeding, onderwijs, geneeskundige behandeling en verpleging, ligt op dit moment het vertrekpunt van het kinderrevalidatiehandelen alleen in het geneeskundig denken. Een gevolg hiervan is dat het revalidatiehandelen minder afgestemd kan worden op de gezinsbehoeften en de noodzaak van opvoedingsondersteuning.

Het is dan ook bijzonder dat het ambt van hoogleraar Kinderrevalidatie door een gedragswetenschapper wordt ingevuld. Als psycholoog plaatst De Moor kritische kanttekeningen bij de revalidatie van lichamelijk gehandicapte kinderen. Het kinderrevalidatieonderzoek dat hij gaat uitvoeren is getiteld: 'Revalidatie van cognitieve stoornissen en gedrag bij kinderen', en richt zich op de gedragswetenschappelijke aspecten van de kinderrevalidatiegeneeskunde.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel van de rede: Honderd jaar kinderrevalidatie

Deel: ' Oratie honderd jaar kinderrevalidatie '
Lees ook