Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Oratie dr. Y.A. Hekster

per 1 september 1998 benoemd tot hoogleraar 'Klinische Farmacie' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen
vrijdag 26 februari 1999 om 15.45 uur precies

GEREGELD SLIKKEN

De geneesmiddelenvoorziening in Nederland is de laatste maanden sterk in de belangstelling gekomen. Er wordt uitgebreid geschreven over budgetten, afleveren van geneesmiddelen door de ziekenhuisapotheker, bonussen en kortingen, innovaties en bijwerkingen. Deze thema's geven aan dat veel discussies tegelijk plaatsvinden. Vaak gaat het over de te hoge kosten van geneesmiddelen. Anderen voeren juist aan dat geneesmiddelen goedkope alternatieven zijn in de gezondheidszorg en dat het gebruik tot besparingen elders leidt. Weer anderen benadrukken de risico's van geneesmiddelen: recent nog is een aantal vanwege ernstige bijwerkingen uit de handel genomen. Aldus worden geneesmiddelen zowel positief als negatief in beeld gebracht.

Drie wezenlijke aspecten spelen in de afweging een belangrijke rol: kwaliteit, rationaliteit en doelmatigheid.

1. In het kader van kwaliteit is onder meer het toepassen van geneesmiddelen (indicatiestelling) in relatie tot de feitelijke registratie door het College ter beoordeling van geneesmiddelen (de formele registratiestatus) aan de orde. Wie is nu verantwoordelijk, wat is uitgezocht en wat niet? 'Hoe goed is het slikken geregeld'?.

2. Rationaliteit heeft betrekking op geneesmiddelen als een kostbaar goed versus de risico's. Welke balans moeten we beschouwen? Wat is nu feitelijk aangetoond? Hoe zeker zijn we van de gegevens en hoe goed kunnen we met onzekerheden omgaan? Hierbij gaat het in feite om de balans van werkzaamheid en schadelijkheid. Belangrijk is de afweging voor welke toepassing het geneesmiddel wordt gebruikt.
3. Bij doelmatigheid gaat het om het belang van correct gebruik van geneesmiddelen. Doen we het wel goed, houden we voldoende rekening met risico-patiënten, maken we maximaal gebruik van de aanwezige kennis op dit gebied? Hebben we de afweging wel goed gemaakt?

Hoe goed we het ook doen, we moeten 'geregeld slikken' als we merken dat het, alle zorg en inspanningen ten spijt, toch niet goed blijkt te zijn gegaan.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel van de rede: Geregeld slikken
_________________________________________________________________

Deel: ' Oratie hoogleraar klinische farmacie 'Geregeld slikken' '
Lees ook