Universiteit van Utrecht

Nieuws
Persberichten


24 februari 2000

Bereikbaarheid is meer dan files

In de huidige discussie over mobiliteit ligt de nadruk veel te veel op filevorming. Dit stelt Bert van Wee, coördinator verkeer en vervoer bij het RIVM, in zijn rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Verkeer, Milieu en Ruimte aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Van Wee pleit voor een meer geografische blik op bereikbaarheid. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat ondanks alle files de bereikbaarheid van arbeidsplaatsen en voorzieningen in de Randstad veel beter is dan in de rest van Nederland.

Een groot probleem bij de aanpak van de files is dat mensen over een constant reistijdbudget blijken te beschikken. Zo besteedt de Nederlander nu ongeveer evenveel tijd aan reizen als pakweg 30 jaar geleden. Wel is zijn actieradius sterk vergroot, omdat meer mensen een auto hebben en het wegennet sterk is verbeterd. Elke verbetering in reistijd, bijvoorbeeld door fileproblemen op te lossen, leidt daardoor tot een vergroting van het aantal reiskilometers. Een verkorting van de reistijd met 1 procent genereert ongeveer ook 1 procent extra autokilometers.

In tegenstelling tot wat de autolobby wil doen geloven zijn de kosten van het autogebruik de laatste twintig jaar gedaald. Dat heeft eveneens geleid tot een toename van het aantal reizigerskilometers. Door de toegenomen zuinigheid van auto's en door de verschuiving naar goedkopere brandstofsoorten (zoals diesel en goedkopere benzine) zijn de brandstofkosten per kilometer in vergelijking met 1980 niet noemenswaardig gestegen. Daarnaast drukt de snel oplopende gemiddelde levensduur (van zo'n 10 naar 14 jaar) van auto's de afschrijvingen waardoor het rijden met de auto per saldo voordeliger wordt. Bovendien is het een misverstand om te denken dat prijsverlagingen of reistijdverkortingen in het openbaar vervoer veel invloed hebben op het autogebruik. Sneller en goedkoper openbaar vervoer leidt vooral tot meer openbaar vervoer-kilometers en nauwelijks tot minder autokilometers. En is dus ook niet voordelig voor het milieu.

Van Wee is optimistischer dan de VROMraad over de invloed van ruimtelijke ordening op mobiliteit. Zo worden kantoren in het centrum veel vaker met het openbaar vervoer bezocht. Daarnaast is het autogebruik lager onder mensen die winkels en scholen in de buurt hebben en die wonen in dichtbevolkte gebieden met een loop- en fietsvriendelijke infrastructuur. Van Wee benadrukt daarom ook het belang van de fiets voor grote bevolkingsgroepen. Hij vindt dat er te weinig beleidsmatige aandacht is voor de fiets. Verder stelt hij dat het autopark veel zuiniger kan worden, mits de overheid daarvoor beleid ontwikkelt. De laatste 10 jaar is namelijk alle technische winst bij de autoproductie teniet gedaan doordat de consument juist kiest voor zwaardere auto's met zwaardere motoren.

Donderdag 2 maart 2000, 16.15 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Oratie: 'Verkeer, milieu en ruimte: onderzoek en beleid in beweging' Prof.dr. G.P. van Wee, faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

De volledige tekst van de oratie is verkijgbaar bij voorlichter Martine Korpel

(030) 253 5941 of 253 2044

Laatst gewijzigd: 01 maart, 2000
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Oratie hoogleraar RU Utrecht bereikbaarheid en files '
Lees ook