Universiteit van Utrecht

Nieuws
Persberichten


29 februari 2000

Normstelling en investeringen in onderzoek noodzakelijk

Duurzame energievoorziening vraagt snellere technologie-ontwikkeling

Over vijftig jaar is ons energiegebruik veel efficiënter en zal de rol van duurzame energiebronnen in onze energievoorziening sterk zijn toegenomen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de technologische ontwikkeling in een hoog tempo doorgaat. Bovendien moet de implementatie van nieuwe technologie mogelijk worden gemaakt door een combinatie van marktbenadering en overheidsbeleid. Dit zegt prof.dr. Kornelis Blok in zijn oratie als deeltijd-hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving op 1 maart 2000.

Vanwege het gevaar van klimaatverandering en andere milieuproblemen is het noodzakelijk om te komen tot een duurzame energievoorziening. Om dit te kunnen realiseren is een verdere technologie-ontwikkeling vereist. Volgens Blok is dit één van de belangrijke uitdagingen voor de komende decennia.

De verwachting is dat het energie- en materiaalgebruik in de toekomst veel efficiënter zal zijn. Het benzineverbruik van personenauto's zal dalen. Het energiegebruik van woningen is reeds gedaald van 3100 m3 aardgas in de jaren zeventig tot maximaal 1000 m3 voor de huidige nieuwbouwwoningen. 'We zijn nog slechts enkele stappen verwijderd van het uiteindelijke doel: een woning die helemaal geen energie meer nodig heeft voor verwarming', zegt Blok. Ook bij het industrieel energiegebruik en door efficiënter materiaalgebruik en recycling is nog veel winst te behalen. Wat betreft het aanbod van energie ligt de grote uitdaging in het ontwikkelen van duurzame bronnen: biomassa-, wind en zonne-energie. Hier is nog een enorme inspanning in onderzoek en massa-investering nodig.

De maatschappelijke uitdaging is nu het tempo van technologie-ontwikkeling omhoog te brengen en hoog te houden. De ambitie om het historisch voorkomende tempo van energiebesparing van
1% per jaar te verdubbelen naar 2% vindt Blok onvoldoende. Op basis van historische gegevens en technologieverkenningen meent Blok dat 5% per jaar haalbaar moet zijn. Hij wil de mogelijkheden op dit gebied verder onderzoeken.

Daarnaast moet het probleem van de implementatie van nieuwe technologie worden aangepakt. Blok pleit voor een combinatie van marktbenadering en overheidsbeleid. Met een projectmatige aanpak is het mogelijk nieuwe technologie via marktmechanismen te stimuleren. Op deze wijze heeft bijvoorbeeld de markt voor zonneboilers in Nederland een sterke impuls gekregen. Tegelijkertijd is een sterke inzet van de overheid noodzakelijk. Normstelling moet daarbij volgens Blok een centrale rol spelen: er moeten eisen worden gesteld aan de efficiëntie waarmee energie wordt opgewekt en gebruikt.

Een elegante oplossing vindt Blok de 'duurzame energieverplichting': een verplichting bij de gebruikers van energie om een bepaald deel van het gebruik in de vorm van duurzame energie ('groene stroom') af te nemen. 'Zo'n duurzame energieverplichting is verhandelbaar te maken,' zegt Blok. 'Het is daarom een interessant mechanisme dat goed past in de liberalisering van de energiemarkten.'

Energie-efficiëntie moet volgens Blok een vanzelf-sprekend element van de samenleving worden. 'De mogelijkheden van duurzame energiebronnen zijn groot, maar niet onbeperkt. Dat is de belangrijkste reden dat tevens het spoor van de energie- en materiaal-efficiëntie met kracht voortgezet moet worden.'

Woensdag 1 maart 2000, 16.15 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Oratie: 'Energie in de 21ste eeuw; technologische en maatschappelijke uitdagingen.'
prof.dr. K. Blok, faculteit Scheikunde

Voorlichter Jos de Kooker

(030) 253 3793

Laatst gewijzigd: 01 maart, 2000
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Oratie hoogleraar RU Utrecht energiegebruik en ontwikkeling '
Lees ook