Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

vrijdag 10 september 16.00 uur
oratie prof.dr. P. Spinhoven Faculteit der Sociale Wetenschappen
vakgebied: klinische psychologie
Prof.dr. P. Spinhoven promoveerde in 1989 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift 'Hypnosis and pain control'. Hij is opgenomen in het BIG-overheidsregister als psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, en geregistreerd als klinisch psycholoog bij het Nederlands Instituut voor Psychologen. Verder is hij lid van diverse nationale en internationale professionele wetenschappelijke verenigingen en adviescommissies. Hij is locaal en nationaal actief in fundamenteel wetenschappelijke en toegepaste klinische samenwerkingsprojecten, met name op het gebied van affectieve stoornissen en meidsch onverklaarde lichamelijke klachten.

(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 30 augustus 1999, 17:16 uur

Deel: ' Oratie klinische psychologie Prof.dr. P. Spinhoven '
Lees ook