Landbouwuniversiteit Wageningen


*do 17-06-99 NATUURLIJKE BRONNEN VOOR VEEVERBETERING


tijd 16:00 uur

onderwerp inauguratie prof.dr.ir. J.A.M. van Arendonk (fokkerij en toegepaste genetica)

titel Natuurlijke bronnen voor genetische verbetering
informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

De groei van de wereldbevolking zorgt voor een toenemende behoefte aan voedsel en door gewijzigde voedingspatronen geldt dit in nog sterker voor voedingsproducten van dierlijke oorsprong. Het is dus van belang de dierlijke productie op een verantwoorde wijze te vergroten. Volgens Van Arendonk is het van belang dat deze groei wordt gerealiseerd door verbetering van de efficiëntie en niet door vergroting van de veestapel. Ook moeten deze verbeteringen worden ingepast in een benadering waarin aandacht wordt besteed aan dierlijk welzijn, biodiversiteit, wisselwerking tussen dier en omgeving en voedselveiligheid voor de consument. Hiervoor zijn inspanningen noodzakelijk op het gebied van veehouderij, veevoeding en fokkerij. In zijn rede belicht hij het belang van natuurlijke bronnen voor de genetische verbetering van landbouw-huisdieren en de bescheiden rol van genetische modificatie voor een verbeterde voedselproductie door dieren.

Deel: ' Oratie Natuurlijke bronnen voor veeverbetering '
Lees ook